Soňa Červená vystoupí v opeře o Miladě Horákové

Horáková byla ve vykonstruovaném procesu v červnu 1950 odsouzena k trestu smrti. Hlavní
„postavou“ opery však podle Březiny nebude Horáková, nýbrž proces s ní. Soňa Červená
bude jakýmsi průvodcem tímto dílem — podle autorů bude chvílemi Horákovou, prokurátorem
i komentátorem. Doprovodí ji kontratenorista Jan Mikušek, Kühnův dětský sbor, komorní sbor Canti
di Praga a instrumentální soubor o šesti nástrojích PurPur. Hudbu nastudoval dirigent Marko
Ivanovič.

Zdroj: – kul – | ČTK-ze 05.03.2008 —

Zd. K.

Další zajímavé odkazy: