Smuteční oznámení

Zemřel hradecký rodák Zdeněk Kovařík (24.02.1931-06.02.2019),

skaut, předseda pobočky Hradec Králové, dlouholetý místopředseda KPV ČR, od roku 2015 čestný místopředseda KPV ČR a účastník třetího odboje, na základě zákona č. 262/2011 Sb. mu bylo přiznáno postavení válečného veterána.

Zdeněk Kovařík

Jako mladý skaut se nebál postavit protikomunistické totalitě. V 19 letech v září 1950 byl zatčen a ve veřejném procesu pro výstrahu odsouzen na 11 let do vězení. Trest Zdeňka Kovaříka byl třetí nejvyšší z odsouzených. V roce 1954 mu byl trest bez jeho žádosti snížen o šest let. Typické pro tuto dobu bylo, že když jeho rodiče v červenci 1955 požádali o podmíněné propuštění, dostali úřední vyjádření, že „ještě není dostatečně převychován, a proto nemůže být propuštěn“. Toto úřední vyjádření se s ním táhlo celý život a způsobilo potíže v zaměstnání a postihlo následně jeho rodinu.
Po vyšetřovací vazbě, kdy strávil šest měsíců v samovazbě, prošel jáchymovskými šachtami, úpravnami uranových rud a tábory „L“, „Nikolaj“ a „Eduard“. Po návratu z vězení ve 24 letech dostudoval průmyslovou školu a následně pracoval jako projektant, konstruktér a revizní technik. Po několika infarktech odešel v 55 letech do trvalého invalidního důchodu.
Nikdy nezatrpkl a svým působením mezi mukly nejen na pobočce, ale i na celostátní úrovni byl všem příkladem. Angažoval se i ve veřejném životě nejen v Hradci Králové, ale dle možností v celé republice. Na besedách ve školách, kde vyprávěl o hrůzách komunistické totality, nikdy nezapomínal upozornit na myšlenky skautingu.
„Každý mladý člověk by měl mít možnost projít výchovou podobnou skautské výchově, která kladně ovlivní jeho život a naučí ho odpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé“ – to bylo krédo Zdeňka Kovaříka.
Čest jeho památce!