Slovenský ústav chce prošetřit zabíjení lidí při útěku na Západ

Ústav zdůraznil, že v případě zabití lidí při útěku na Západ žádá
prošetření nejen těch, kdo přímo zasahovali, ale všech odpovědných za tyto zločiny. „Toto
podání přichází 19 let po pádu totalitního režimu. Je smutné, že k tomu
nedošlo dříve,“ uvedl Petranský.

ÚPN onačil zabíjení uprchlíků na hranici za zločin proti lidskosti. Nový trestní
zákoník totiž v těchto případech stanoví delší promlčecí lhůtu.

Podnět se týká 42 osob usmrcených na současném úseku slovensko — rakouské hranice
v období let 1948 až 1989. Jsou mezi nimi Češi, Slováci, Maďaři, Poláci i východní
Němci. Byli zastřeleni, usmrceni elektrickým proudem zavedeným do oplocení, výbuchem min nebo
roztrháni služebními psy. 

V dokumentech se uvádí konkrétní případy. Například 15. září
1952 použili příslušníci pohraniční stráže zbraně proti osobě, která na prknu avala přes
řeku Morava směrem do Rakouska. Na narušitele bylo vystřeleno 142 ran z lehkého kulometu, 14 ran z pušky a 67 ran ze samopalu. Po vylovení těla bylo zjištěno, že se jednalo 11letého chlapce

Zdroj: ivi (Bratislava)

Zd.K.