Slovensko zákonem uznalo protikomunistický odboj!

Zákon je najmä morálnym odškodnením mužov a žien, ktorí neváhali obetovať svoj život, uviedol predkladateľ návrhu poslanec NR SR Ivan Šimko. Protikomunistický odboj považuje za pokračovanie boja proti útlaku počas druhej svetovej vojny. Zákon nenavrhuje odbojárom žiadne materiálne odškodnenie okrem ľudí, ktorí boli postihnutí ťažkými sankciami ako doživotné väzenie či pracovné tábory.

Protikomunistický odboj definuje zákon ako aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavovaný od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989 verejnými občianskymi postojmi alebo činmi odporu. Zákon konštatuje, že protikomunistický odboj bol súčasťou studenej vojny vo svete a jeho účastníci boli aktívnymi bojovníkmi za slobodu a demokraciu.

Zákon tiež vymenúva ľudí, ktorí nemajú nárok byť zaradení medzi účastníkov odboja. Ide najmä o príslušníkov bezpečnostných komunistických služieb, armády či funkcionárov Komunistickej strany Československa.

Zákon, ktorý vstúpi do platnosti 1. júna, si vyžiada ročne dva milióny korún zo štátneho rozpočtu. Vyvolá potrebu piatich pracovných miest pre Ústav pamäti národa.

Zdroj: http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=2635484

Copyright © TASR 2006

[16. 3. 2006 18:24:00]