Sletovou štafetu poveze slepec, kůň, parník i vzducholoď

Celkem 15 hlavních tras letos měří 2 389 km a kurýři poběží a pojedou
i po 85 župních přípojkách v délce 1 713 km. Celá štafeta tedy
měří 4 102 km. Účastnit se budou i sokolské jednoty ze zahraničí — Slovenska
(2), Německa, Švýcarska, američtí sokolové symbolicky pošlou sletové poselství. (V r.
2005 měřila trasa 3 380 km a dala do pohybu téměř 4 000 lidí).

Česká obec sokolská štafetu po vzoru svých předků v novodobé historii uspořádala už
v roce 2005, tehdy byl model opačný — sletová poselství putovala z Prahy do sídel žup
(poprvé se tzv. „rozestavný běh“ pořádal v roce 1919 a do roku
1947 se konal čtyřikrát; v roce 1937 se do něj zapojilo rekordních 120 000 osob,
které proběhly trasu v délce 16 000 km).

Z některých žup vyběhnou kurýři se sletovým poselstvím už v pátek
23. září, nejdelší úseky čekají sportovce v sobotu a v neděli. Všechny
štafetové kolíky mají dorazit na nádvoří Tyršova domu v Praze téměř najednou
— v neděli 25. září krátce před 18. hodinou.

Tady bude připraveno i slavnostní přivítání kurýrů a zakončení celé akce.
Do Tyršova domu dorazí jedna skupina historickou tramvají z Hostivaře, další dvě skupiny
připlují po Vltavě na lodích a poslední houf přijde od Hradčanské přes Klárov
a Kampu. Donesená poselství pak symbolicky převezme vzducholoď, která vzápětí
vzlétne od Tyršova domu.

Zajímavé momenty štafety ale bude možné zaznamenat i na trasách — například
v Kuksu u Dvora Králové projede jeden z úseků štafety nevidomý člen Sokola Žireč
na dvojkole, v Josefově a v Chlumu u Hradce Králové povezou kurýři štafetu na koni,
z Předměřic do Hradce Králové převeze štafetu parníček, v Hradci Králové přeplave
84letý Jiří Soukup se štafetou řeku Labe.

Uspořádat akci tohoto rozsahu v době, kdy se Sokol stejně jako ostatní sportovní organizace
potýká s velkými finančními problémy, nebylo jednoduché. Štafeta se rozběhne
díky obrovskému nadšení a nasazení dobrovolníků a symbolicky odstartuje oslavy
150. výročí vzniku organizované tělesné výchovy.

Česká obec sokolská v současné době sdružuje cca 180 000 členů
v 1 145 jednotách v celé České republice. Sokol jako nejstarší česká
sportovní a tělovýchovná organizace oslaví v roce 2012 již 150 let své existence.
Vyvrcholením oslav bude XV. všesokolský slet v Praze od 1. do 7. července
2012. Cvičitelé i cvičenci během nadcházejícího roku secvičí 12 hromadných
skladeb. V Praze se počítá s minimálně 15 000 cvičenci.

            
                       
                       
                       
                       
         Helena Rezková

Informace o štafetě také na: www.stafeta.sokol.cz

Kontakt pro tisk:

Helena Rezková       
           

členka Předsednictva ČOS   

tel. 725 005 606 
                  

e-mail: hrezkova@sokol.eu   

Zdeněk Lauschmann

hlavní organizátor štafety

tel. 776 153 793

e-mail: 211.cz@centrum.cz