Slavnostní odhalení pamětní desky PTP v Hradci Králové

Za přítomnosti primátora Města Ing. Otakara Divíška, velitele posádky plk. Sotony, MONs arcibiskupa Karla Otčenáška, dále byli přítomni zástupci magistrátu, místopředseda KPV Zdeněk Kovařík a další hosté a příslušníci bývalého 61. praporu PTP-VTNP.

V průvodních slovech bylo vzpomenuto na padesátá léta minulého století a osudy těch, kteří byli v PTP. Všemi přítomnými bylo řečeno, že deska a další pomníky a památníky musí být, aby se nikdy na minulost v komunistickém režimu nezapomnělo.

Záštitu převzal primátor města Ing. Otakar Divíšek.

Pamětní deska bude připomínat hořkosti padesátých let minulého století, historický dokumentovat dobu nesvobody a dobu účasti detašované jednotky 61. praporu PTP Rumburky na výstavbě sídliště v Hradci Králové.

Zdeněk Kovařík-říjen 2006

\"deska-ptp-v-hradci-kralove-hoste\"

 \"deska-ptp-v-hradci-kralove\"