Setkání u premiéra vlády

Vyjádřili jsme maximální znepokojení nad současnou stranickou politikou, která působí
v Poslanecké sněmovně a vyjádřili jsme hluboké přesvědčení o tom, že toto, včetně
vyvolané nedůvěry vládě, naší zemi neprospívá, podle nás zásadně ji
poškodilo.

Poděkoval nám za důvěru, kterou jsme pro něho a jeho vládu vyjadřovali a doufá, že v budoucnosti se naše
vzájemné vztahy nezmění.

Za KPV byli přítomni — předsedkyně N. Kavalírová, místopředsedové F. Šedivý, Zd.
Kovařík, J. Málek, členové předsednictva Č. Čejka, J. Podpěra a L. Žídek.

16. duben 2009 — Zd. K.