Senátoři iniciují návrh zákona o uznání protikomunistického odboje

Zákon předložila skupina senátorů v čele s místopředsedou horní komory Jiřím
Liškou.“Je to legitimizace třetího odboje jako takového,“ řekl k návrhu předseda Senátu
Přemysl Sobotka. Aktivní účastníci třetího odboje by podle předsedy Senátu mohli případně
požadovat určité finanční odškodnění.

Tvůrci zákona částečně vycházeli z obdobné normy, kterou předloni na jaře přijal slovenský
parlament. Za dobu jeho platnosti se o osvědčení přihlásilo 400 lidí, takže i v českých
poměrech by byla zátěž pro státní rozpočet minimální.

Zákon se má vztahovat na období mezi 25. únorem 1948 a 17. listopadem 1989. Měl by rozlišovat mezi
odporem a odbojem. Odboj má být definován jako aktivní jednání proti komunistickému
režimu s cílem jej svrhnout nebo destabilizovat. Odpor bude naproti tomu vymezen široce, půjde o různé formy
činnosti nedosahující intenzity odboje.

(Zd. K.)

Zdroj: http://zpravy.ods.cz