Senát navrhuje posoudit ústavnost KSČM

Podle předsedy dočasné komise pro posouzení ústavnosti KSČM Jaromíra Štětiny (za SZ) existuje
76 indícií, že KSČM soustavně a opakovaně porušuje zákon o politických stranách a ústavu.

Podle senátora Martina Mejstříka se KSČM například nevzdala násilí jako prostředku
politického boje, stále hovoří o revoluci jako způsobu převratu ve společnosti a hlásí se ke
Komunistickému manifestu Karla Marxe. Navíc je stále organizační složkou bývalé KSČ.

Proti návrhu byli jen komunističtí senátoři, sociální demokraté se hlasování
zdrželi, stejně tak i dva občanští demokraté.

Zpráva má několik stovek stran. Závěrečná zpráva komise má i s přílohami
několik stovek stran. Komunisté podle dokumentů, které komise shromáždila, podporují režimy
používající násilí. KSČM na sebe podle Štětiny vzala úlohu sjednocení
komunistického hnutí světa.

Nynější KSČM je podle Mejstříka „minimálně personálně, určitě ideologicky“
provázána s bývalou KSČ a zůstala její organizační složkou, přestože tato strana byla
zákonem o protiprávnosti komunistického režimu označena za zločinnou. „Všechny informace jsou
z veřejných zdrojů, ne z tajných archivů,“ podotkl.

Obsáhlá závěrečná zpráva má 21 kapitol, které se zabývají postojem
KSČM k minulému režimu a ke zločinům komunismu, vztahy k zahraničím levicovým stranám
i jiným extremistickým uskupením nebo mediální politikou vůči antikomunismu.

Komunisté se nevyjádřili. Smyslem práce komise podle Štětiny bylo shromáždit co nejvíce
dokumentů a důkazů, proto celá zpráva bude mít několik tisíc stran. Dokumenty komise
získávala nejen z Ústavu pro studium totalitních režimů nebo od Konfederace politických vězňů, ale
také přímo od orgánů komunistické strany.

Komunisté existenci komise od počátku odmítali a vyslovovali domněnku, že nebude objektivní. Ve čtvrtek
se žádný z komunistických senátorů k jejím závěrům nevyjádřil.

Zdroj Novinky, ČTK, Právo  — 30. 10. 2008 

Vložil: (Zd. K.)