Senát navrhl uznání protikomunistického odboje

Zákon o protikomunistickém odboji je teprve na začátku. Dnes prošel horní komorou parlamentu,
ale ke konečnému schválení má ještě daleko. Největší problémy bude mít ve sněmovně,
kde měli senátoři kvůli nesouhlasu levice potíže i s prosazením ústavu pro studium totalit. Ještě
dříve než poslanci ho bude zkoumat vláda.

„Zákon nezakládá nárok na finanční odškodnění ani nějaké
významné materiální výhody. Chce být naplněním zákona o protiprávnosti
komunistického režimu,“
řekl za tvůrce normy místopředseda Senátu Jiří Liška (ODS). Zákon
se podle něj týká těch, kteří záměrně nechtěli být pouze pasivními
účastníky.

Zamítnutí předlohy už dnes neúspěšně navrhovali levicoví senátoři. Místopředseda
Senátu Jan Rakušan (ČSSD) to zdůvodnil tím, že se jedná o politický zákon
rozdělující společnost.

Ocenění bude jen pro skutečné odbojáře

Historik a senátor ODS Tomáš Grulich namítl, že odbojáři v 50. letech byli v podobné
situaci jako odpůrci nacismu v letech 1939 až 1941, kdy tehdejší Československo také nebylo
v oficiálním válečném stavu s hitlerovským Německem. „Tento zákon je
dalším krokem k dekomunizaci naší společnosti,“
uvedl předseda senátní komise pro
posouzení ústavnosti KSČM Jaromír Štětina (SZ). Připomněl, že shodou okolností dnes Městský soud
v Praze potvrdil zrušení Komunistického svazu mládeže.

Účastníkem odboje nebo odporu proti komunismu se nebude moci stát každý občan někdejšího
Československa, který s bývalým režimem nesouhlasil. Rozdíl mezi odbojem a odporem je podle
předkladatelů zákona, senátorů za ODS a KDU-ČSL, dán mírou rizika nebo volbou prostředků boje
s komunismem.

Osvědčení odbojáře by mohli získat například ti, kteří s komunistickým režimem
bojovali se zbraní v ruce, prováděli sabotáže, převáděli přes hranice, byli pro své postoje
vězněni nejméně tři roky, v souvislosti s tím utrpěli vážnou újmu na zdraví a nejméně rok organizovali petice a demonstrace proti režimu. Mohli by být přijati do domovů péče
o válečné veterány či jim může být poskytnut příspěvek na lázeňskou péči nebo
rekreační pobyt. Ti, kdo vyvíjeli podobnou činnost v menší míře, by měli mít nárok na osvědčení účastníka odporu proti komunismu.

Bývalí komunisté oceněni nebudou

Osvědčení by podle předlohy nemohli získat příslušníci nebo spolupracovníci komunistických
bezpečnostních složek, členové Lidových milicí nebo prověrkových komisí. Nárok na něj
nemají mít ani členové předlistopadové komunistické strany vyjma těch, kteří byli ve straně
od 1. ledna 1968 do 1. května 1969, tedy období Pražského jara.

Zákon se má vztahovat na období mezi 25. únorem 1948 a 17. listopadem 1989. Byl připravován na podnět a ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Tvůrci zákona částečně
vycházeli z obdobné normy, která platí na Slovensku. Návrh českého zákona podpořilo
50 z 66 přítomných členů horní komory, proti byli pouze oba komunisté a senátor ČSSD
Rakušan.

Autor/ři: Václav Voseček, ČTK

PRAHA 19. 3. 2008 (iHned.cz)

(Zd. K)