Selská jízda – Nechanice

„Dovolte abychom vás na tomto setkání pozdravili za Konfederaci politických vězňů
České republiky. S mnohými z vás,nebo s vašimi příbuznými  jsme byli
ve věznicích a koncentračních táborech minulého komunistického režimu.

Sešli jsme se tu, abychom si připomínali trpkou aSelská jízda 2010
krutou minulost selského stavu a hlavně abychom nezapomínali
a nezapomněli na ty, kteří komunistickou minulost prožili a přežili. Rolníci a sedláci,
nazýváni hanlivě „kulaci“, to byla silná a početná vrstva obyvatel, která byla
i se svými rodinami nenávistně perzekuována a pronásledována a dodnes nejsou zbytky
nespravedlnosti na lidech a jejich majetku beze zbytku spravedlivě a poctivě vyrovnány.

Selská jízda byla ve své době tělovýchovná organizace agrární strany ČSR
od roku 1924 — 1938 působila zejména na úseku branné výchovy vesnické
mládeže. Po 2. světové válce nebyla obnovena a proto krátce působila ilegálně.
O Selské jízdě víme, že vznikala už kolem roku 1900, v druhé polovině
20. století prakticky zanikla a její činnost byla obnovena až v roce 1992.

Ve východních Čechách to byla původně Janákova selská jízda.

Byly pokusy o obnovení činnosti po druhé světové válce, ale Ministerstvo vnitra, vedené
komunistickým ministrem Noskem se snažilo akce Selských jízd a sportovních akcí potlačit.
Proto v roce 1947 byly tvrdě potlačovány akce  Selské jízdy zde v Nechanicích.

Teprve po soudním uznání spolku měly být 5. a 6. července 1947 u Nechanic
pořádány jezdecké závody. Ministerstvo vnitra však akci policejně překazilo. Pořadatele těsně před
akcí uvěznilo, obec a přístupové cesty obsadilo ozbrojenými policejními jednotkami. Diváci
i účastníci závodů, kteří přijeli na pozvání z celé republiky,
se nakonec museli rozejít. Později se téměř tajně zúčastnilo 15 jezdců v krojích jako
součást několikatisícového průvodu slavnosti dožínek 24. srpna u Nahořan.
Příslušníci StB se snažili donutit jezdce ke svlečení krojů, ale nakonec nepochodili.
Účastníci byli zatím pouze zaznamenáni do evidence nepohodlných. Podobné akce byly
organizovány v Černilově, Chlumci nad Cidlinou a jinde. Na Kunětické Hoře se sešlo na slavnosti
lidové strany přes 50 tisíc rolníků. Komunistický nátlak a Nechanická aféra
byly zde poslanci ze všech ostatních stran kritizovány, ale vnitro nemělo zatím dost sil
k násilí.

To vše bylo jakousi zkouškou na únorový převrat.

Tím také skončila sláva Selské jízdy. Děti sedláků musely nastoupit do továren,
aby se tak zpřetrhala „pouta s rodnou hroudou“. Důsledky komunistické činnosti jsou zřetelné
i nyní. Po navrácení pozemků a nemovitostí u nás jen mizivé procento
bývalých zemědělců znovu hospodaří. Na Hradecku se sice Selská jízda částečně
znovu vzkřísila, ale dnes už nejsou ti mladší a správně zapálen lidé! V rodinných
kronikách jsou zmínky o pořádání dožínek a jiné akce, dnes už nevíme
kdo je organizoval, ale byly potlačovány a ani nevíme podle písemností jaké byly
případné represe.

Ještě jednou děkujeme za pozvání a přejeme vám a vašim rodům znovu návrat
do bývalé slávy vašeho hospodaření a vašich Selských jízd.“

Následovaly zdravice a projevy pana Karla Schwarzenberga, starosty Selských jízd pana
Ing. Petříka, starosty města Nechanice pana Jiřího Pechara, zástupce Českého svazu PTP Růžičky.
Následně byl památník slavnostně vysvěcen místním knězem. Slavnostní
setkání bylo ukončeno českou státní hymnou.červen 2010-Zd. K.