Schvalování Února 1948 není trestné, rozhodli žalobci

Podle státního zastupitelství se o trestný čin nejedná. „My jsme to dostali, ale
žádné podezření z trestného činu jsme tam neshledali, takže se tím nebudeme zabývat.
Bude to uloženo,“ řekla obvodní státní zástupkyně Šárka Pokorná.

Výkonný výbor KSČM se na pátečním zasedání přihlásil ke komunistickému
převratu v únoru 1948. Před šedesáti lety šlo podle stanoviska stranického vedení
o zásadní politický zvrat, který vedl ke vzniku první historické formy socialismu.

„Komunisté v době své vlády zavraždili mnoho lidi, zničili řadu lidských osudů,
pošlapávali lidská práva a důstojnost. Těžko lze tolerovat obdivné vzhlížení
k této době násilí a bezpráví,“ odůvodnil Lér týdeníku Profit
trestní oznámení. KSČM se podle jeho názoru trvale hlásí k období
komunistické totality, které bylo jedním z nejhorších období našich dějin.

„KSČM se hlásí k revolučnímu základu února 1948 a vysoce oceňuje práci a obětavost generací budovatelů první formy socialismu, které se na prosazení této cesty a následném rozvíjení jejích pozitivních stránek podílely,“ uvedlo
v pátek současné stranické vedení.

Legalitu porušovaly lidové milice To také připustilo, že první formu socialismu
doprovázely „nedostatky i tragické deformace“, které myšlenku socialismu „ochudily a poškodily“. „Byla to ukradená revoluce podobně jako v roce 1989,“ uvedl místopředseda KSČM
Jiří Dolejš.

Komunisté odmítají tvrzení, že by v únoru šlo o mocenský puč. Šlo podle nich o
„ústavně provedenou revoluci, které se zúčastnily široké vrstvy občanů“. Stanovisko
vedení strany k únoru 1948 bylo zveřejněno na webu KSČM.

Podle Všeobecné encyklopedie šlo v únoru 1948 o komunisty vyprovokovanou krizi. Na podporu uchopení moci
v zemi KSČ zorganizovala řadu nátlakových akcí, které legalitu porušovaly, komunisté
například vyzbrojili lidové milice.

Autoři: jba iDNES.cz, ČTK

Zd.K.