Rudá věž smrti zpřístupněna v sobotu 11. září

Jednotlivé země vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím
obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény
přírodního a kulturního dědictví. Téma České republiky letošních Dnů
evropského dědictví je Duše památek.

Pro Věž smrti je letošní téma příznačné, neboť tato památka dokáže promlouvat
ke všem lidem svou skrytou nehmatatelnou duší, kterou bychom měli chránit a opatrovat jako drahocenné
a těžko nahraditelné dědictví, ale také rozvíjet a obohacovat jako živý odkaz.

Rudá věž smrti (nebo zkráceně Věž smrti) má svůj název nejen pro barvu cihel, ze kterých je
postavena, ale byl to symbol komunistického režimu, který na ni v době státních svátků
vztyčoval rudou vlajku.

Součástí názvu Věže smrti je nejen věž, ale i obě přilehlé haly, což je komplex, který
se z tehdejšího „L“ zachoval.

Rudá věž smrti se nalézá poblíž silnice spojující města Ostrov nad Ohří
a Jáchymov, katastrálně v obci Dolní Žďár. Přístup silnicí bývalého
areálu Škoda Holding Plzeň.

Dny evropského dědictví

Info program — 11. září 2010:

Konfederace politických vězňů ČR se připojila k projektu „Dny evropského
dědictví“
, kdy jsou v letošním roce ve dnech 11.-19. září zpřístupněny
památky i takové, které jinak bývají během roku nepřístupné. Národní
kulturní památka Rudá věž smrti patří svým umístěním k jedné
z částí města Ostrova nad Ohří, Vykmanov. S úvodním projevem v 10:00 hodin vystoupí
pan starosta Ostrova nad Ohří, Ing. Jan Bureš.

Součástí sobotního zpřístupnění NKP Rudá věž smrti jsou i doprovodné
výstavy, které jsou umístěné v přilehlé hale a tento prostor oživí.

Velkou část představují výstavní panely o 3. odboji
v Československu
. Tato výstava byla umístěna jako první v Bruselu zásluhou našich
europoslanců. Perzekuce církví je zastoupena 5 panely o kardinálu Beranovi, kterou
nám zapůjčila historička PaedDr. Vladimíra Vaníčková z Archivu bezpečnostních složek. Tyto
panely jsou součástí výstavy, která měla premiéru ve Strahovském klášteře.

Ta krásná holka z vily nad řekou, Dagmar Šimková“ 
je soubor 7 panelů o Dagmar Šimkové, kterou nám zapůjčil Mgr. Jan Řeřicha, ředitel společnosti
Umění bez bariér.

Výstavní panely jsou proloženy fotografiemi PhDr. Milana Jirouta, politického vězně, který doslova
procestoval celý svět, aby se s námi alespoň trochu podělil o krásy přírody.

Mezi výstavními panely čeká na návštěvníky soubor plastik, které pocházejí
z tvůrčí dílny Vladimíra Palečka.