Archiv pro rubriku: Reakce na současné dění

Reakce na současné dění

Premiér Petr Nečas: Levice směřuje k paralyzaci Ústavu pro studium totalitních režimů

Senát přestává být pojistkou demokracie a stále více se stává prostředkem
nadbíhání ČSSD svým komunistickým spojencům.

Mám důvodnou obavu, že dalším krokem má být úplná paralyzace Ústavu pro studium
totalitních režimů ještě před volbami jako splnění podmínky povolební spolupráce s KSČM.
Stále otevřenější příprava na odvolání dosavadního ředitele Daniela Hermana, stejně jako
reorganizační plány na převedení digitalizace z Ústavu na Archiv a jejího
následného utlumení, což je mimochodem v rozporu se zákonem, jsou toho zřetelnými
signály.

Petr Nečas, předseda vlády

Litoměřická pobočka KPV volá: zabraňte odvolání ředitele Daniela Hermana

a intenzivně bojovaly všemi civilizovanými prostředky proti likvidaci jím vedeného ústavu, o kterou
usiluje nově politicky zvolená levicová většina v Radě ÚSTR ČR (Lukáš Jelínek, Emilie
Benešová, Michal Uhl, Petruška Šustrová) za nového předsednictví exkomunistky a disidentky
Petrušky Šustrové. V Radě v menšině zůstává Naděžda Kavalírová a Jan
Zahradníček. KPV ČR tak významně naplní své poslání a svůj smysl existence
a současného působení. V České televizi vystoupili Daniel Herman a Petruška Šustrová.
Daniel Herman seznámil naši veřejnost, že levicová část Rady ÚSTR ČR žádá, aby
odstoupil, jinak bude odvolán. Současná předsedkyně Rady ÚSTR ČR Petruška Šustrová
se na obrazovce škodolibě a provokativně usmívala, protože si je zřejmě jista, že její většina
v Radě prosadí vše včetně odvolání ředitele Hermana a likvidace ÚSTR ČR, jakmile bude
třeba.

Litoměřice, 25. března 2013

Výbor pobočky č. 32 Litoměřice

P.S. Dopis s podpisy členů výboru byl odeslán poštou.

Političtí vězni podporují studenty

Čelný představitel dnešní KSČM Vojtěch Filip prohlásil v roce 2005, že KSČM je pokračovatelkou KSČ.
Přiznal tak, že komunistická strana je nereformovatelná, ať už je její název jakýkoliv.

Vyslovujeme Vám svůj obdiv a plné uznání Vašich snah zvrátit jejich
počínání a přejeme Vám, aby se Vám podařilo vyburcovat svědomí národa a probudit
z lhostejnosti ty, kteří svou neúčastí v posledních volbách mají na dnešním
nepříznivém stavu velký podíl. Oceňujeme obzvláště skutečnost, že se tohoto úkolu
ujímají mladí lidé, kteří v tomto případě dokazují, že dovedou rozlišit mezi
dobrem a zlem, a rozhodují se pro obranu humánních ideálů proti zločinné komunistické
ideologii. Připomíná nám to jasně i zákon č. 198/93 Sb. o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu. Tímto zákonem, podepsaným M. Uhdem, V. Havlem a V. Klausem, byl
komunistický režim prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Stejně tak byla
odsouzena i  komunistická strana.

Svou podporu vyhlašujeme všem studentům z mnoha jiných ústavů v České republice, kteří se k Vám přidávají. Můžeme si tak ověřit naše přesvědčení, že naše mladá generace by se mohla stát i naší nadějí do budoucna a že máme komu předat svou štafetu.

Do dalších akcí Vám přejeme hodně energie, rozvahy i moudrosti, rádi Vám k Vaší
činnosti poskytneme i své zkušenosti nebo jiný druh pomoci.

S vřelými pozdravy — předsednictvo Konfederace politických vězňů ČR — Zd. K.

V Praze dne 12. prosince 2012

Adresováno: pan Dominik Hořejší, studující gymnázia, Na sadech 308 — 379 Třeboň.

Reakce na článek revue Fragmenty

Jiří Pancíř: Quo vadis KPV?

Zcela utajený volební sněm Konfederace politických vězňů, který nebyl ani na webových
stránkách www.kpvcr.cz, se koná dnes (11. 10. 2011) a zítra od 13:30 v hotelu FLORA, Krapkova 34, Olomouc. Asi třetina politických vězňů, která ho svolala, podala trestní
oznámení na současnou předsedkyni KPV Naděždu Kavalírovou označovanou těmito nespokojenci hanlivě jako
„normalizační soudružka“ anebo „diktátorka carevna“. Nejvíce je údajně nazlobil
její nedávný pokus zmařit s poslancem Hulínským za každou cenu zákon o 3. odboji
přímo osobním zásahem do procedury během posledního 3. čtení v Parlamentu. Podle nich to udělala jenom proto, aby z odboje nebyla tímto zákonem vyloučena vzhledem ke kolaboraci s okupační
mocností. Paní Kavalírová toto považuje za nepravdy a není důvod jí nevěřit. Mnohokrát
jsme se s ní setkali při reprezentaci KPV a její vysvětlení co za posledních 50 let dělala,
které nám poskytla, jí z jakékoliv kolaborace vylučují. Tito členové KPV chtějí
kandidovat do čela KPV nového předsedu a to spisovatele a expředsedu PEN klubu Jiřího Stránského,
který kandidaturu přijal. A toto může být vysvětlení. Přátelství paní
Kavalírové s hlavou našeho státu musí nutně vzbudit nenávist skupiny lidí kolem Pravdy a lásky, jejichž pretendentem je právě Jiří Stránský.Pokud se jim to nepodaří, opustí prý řady KPV a odejdou ke Sdružení bývalých politických
vězňů
Stanislava Stránského. Nestrannému člověku je líto, že místo toho, aby spojili tito
lidé svoje síly na boj s komunisty a svými bachaři, hádají se neustále již dvacet let mezi
sebou. Na občany tyto jejich vnitřní spory působí velmi neblaze a vše vrhá na jejich organizaci negativní
světlo. Velká škoda. Velká, pánové!

Stručná odpověď na napadnutí KPV panem Jiřím Pancířem:

 1. Sněm nebyl utajovaný, byl řádně ohlášen již před dvěma lety a už tehdy byl stanoven na říjen 2011  — protože byl pracovní, nemusel být přístupný široké veřejnosti.

 2. S termínem sněmu bez námitek souhlasila RADA KPV, tj zástupci všech poboček KPV v republice.

 3. Která třetina — jmenovitě — podala trestní oznámení na současnou předsedkyni KPV?

 4. Na sněmu Naděžda Kavalírová přednesla doklady o falzu promluvy proti ní. Přítomní to  respektovali a přijali bez připomínek a dotazů.

 5. Zástupci KPV neměli přístup k jednání v Poslanecké sněmovně i v Senátu
  sněmovně při přípravě zákona o odboji a odporu, natož aby měli možnost zasahovat do textu a jeho
  formulací

 6. Nespokojená „1/3“ členů řádně navrhla za kandidáta Jiřího Stránského, ten byl
  řádně zaregistrován jako kandidát na post předsedy KPV, včetně předvolebního projevu. Při
  řádných volbách obdržel 15 hlasů, tj. 16,6 % platných hlasů, a protikandidátka Naděžda
  Kavalírová 70 hlasů, tj. 73,6% z celkového počtu voličů, kteří hlasovali.

 7. „S negativním světlem“ naši členové chodí přednášet na školy v rámci
  historické výchovy.

 8. Nestranný člověk by se měl divit, že KPV existuje více než 20 let bez zjevných vnitřních
  rozbrojů, jak by si mnoho nepřátel přálo.

 9. KPV nebrání komukoliv se organizovat v kterékoliv organizaci, mohou přejít do Sdružení
  bývalých politických vězňů, ale tím ztrácí registraci člena KPV.

Pane Pancíři, pište ověřenou pravdu.

Zdroj Fragmenty, Jiří Pancíř

Odpověď Zd. Kovařík

Projev předsedkyně KPV Naděždy Kavalírové na kongresu ODS

Co říci ve zkratce? Jistě očekáváte naši reakci na nedávno přijatý zákon č. 262/2011 Sb.,
zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu. Ano, zákon je na světě po více jak
20letém úsilí KPV ČR. Není podle našich představ, ale byl schválen, a to je podstatné. Pokud
jsou zde mezi vámi ti, kteří ve Sněmovně a Senátu zvedli ruku v pravou chvíli, a vy tu jste, přijměte
poděkování politických vězňů, tlumočené námi. Teď čeká Ministerstvo obrany ČR, ale
i nás, rozuzlení některých paragrafových znění, aby se zákon co nejdříve
realizoval. Když říkám co nejdříve, vím, proč to říkám, při vysokém
průměrném věku politických vězňů časovou rezervu nemáme. To mají ti, kteří se budou chtít
podílet na pomyslných výhodách pro veterány a finančním prospěchu. Zákon č. 255/46 Sb.
také dal prostor pro nové uvědomělé odpůrce proti nacismu. Mám obavu, že zákonem č. 262/2011 Sb.
dáme podobný prostor pro uvědomělé odpůrce proti komunismu. Ale to už záleží na institucích,
které se na naplnění zákona budou podílet, kromě Ministerstva obrany ČR je to Národní archiv,
Ústav pro studium totalitních režimů a ABS a vojenské historické ústavy a jiné instituce.
A hlavně tým čestných, pracovitých a pro věc zapálených pracovníků.

Politické zvraty, které provázejí veškeré dění v této zemi po celou dobu od listopadu 1989, ohrožují křehkou demokracii a svobodu a samozřejmě ovlivňují náš život, dotýkají
se i takových institucí, jako je ÚSTR, zmíněný v souvislosti se zákonem č. 262/2011
Sb.

Právě Ústav pro studium totalitních režimů, který prokázal tříletou životaschopnost a jehož dosavadní činnost byla nedávno schválena Senátem ČR, bude jedním
z klíčových institucí.

Tímto schváleným zákonem, který má mimořádný politický dopad, se otevřou
archivy a ve známost vejdou některé dosud utajované likvidační procesy 50. let a dalších.
O době, kdy jste vy, přítomní, ještě nebyli na světě a tyto věci se děly. A ti, kteří to zlo
způsobili, někteří ještě žijí, řada z nich dokonce působí v justici.

A to je zlé a zlo se přece musí trestat a hlavně odstranit, minimálně pozastavením činnosti KSČM,
aby jako rakovina nezasahovala zdravou tkáň. Zdravou generaci. A to jste přece také vy.

Je tu ještě jedna rakovina, se kterou si nevíme rady a kterou musíme, respektive musíte odstranit. Neboť jsou to plíce, a to je život této země. Je to kůrovec, kvůli němu umírá Šumava. Před několika dny jsem
podepsala přihlášku — za člena „Zachraňme Šumavu“, o. s., a se mnou řada členů Konfederace. A bude
nás více.

Také naše současné reformy mohou být ohroženy citlivou sociální politikou. Svědčí
o tom rostoucí preference komunistů, které nesmíme přehlížet. Věříme, že na to budete
brát zřetel a k této činnosti vám přejeme hodně zdaru.

Proč jsem dala do souvislosti komunisty a kůrovce? Oni mají přece mnoho společného, vždyť jde o stejnou
zákeřnost a bezohlednost a ničí vše živé, co se jim postaví do cesty, a bylo by dalších
jiných negativních věcí a vy to víte.

Závěr: Nikdy nepřestane boj politických vězňů proti komunistům, ale v boji proti kůrovci musí povstat
celá naše země. A k tomu, abychom vám dodali literatury faktu, jsme si dovolili vám poslat asi
100 výtisků z literatury faktu mukla 50. let vysokoškolského kantora Mgr. Zdeňka Křivky, ta kniha se jmenuje
„Komunismus 20. století očima jeho obětí“. Doporučuji tuto literaturu, stojí to za přečtení, a hlavně sdělujte to dál.

A nakonec vašemu sněmování přejeme mnoho zdaru a prosím, nezklamte politické vězně.

Děkuji vám.

Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů  

Zdravice místopředsedy KPV Zdeňka Kovaříka na sněmu TOP 09

Naše předsedkyně Dr. Naděžda Kavalírová mimochodem byla opět zvolena do funkce předsedkyně KPV přednesla
zprávu o činnosti KPV a na závěr i úkoly, které jsou před námi. I my jsme
projednávali změnu stanov naší organizace, kde došlo k úpravě některých odstavců s možnou
perspektivou případného ukončení činnosti KPV.

V tom je rozdíl mezi námi a vámi. Vhledem k vysokému věku našich členů musíme
o případném ukončení uvažovat. Náš sněm rozhodl, že budeme existovat nejméně do prosince
roku 2013. Před námi jsou nemalé úkoly a jeden z nich je, že iniciujeme vytvoření
Mezinárodního muzea otrockých prací komunistického režimu ve Vykmanově. V tom
očekáváme podporu vašich poslanců a ministrů. A to je jeden z mnoha důvodů pro podporu vaší
pravicové strany a vaší pozice ve vládě a řízení státu.

Chápeme, že na vašich bedrech leží tíha odpovědnosti za současnou i budoucí ekonomickou perspektivu
této země. Chápeme i to, že vaše neústupná pozice v tomto programu vám v současnosti
mnoho popularity nepřinese, ale věříme, že národ pochopí hrozbu, která je v Řecku a současně
hrozí i dalším státům v Evropské unii. Vy provádíte prevenci, dá se říct i léčení hrozby možného státního bankrotu. Čtyřicetiletý
hospodářský a společenský marasmus komunistického režimu budeme pociťovat ještě mnoho a mnoho let.
Z něj ho mohou vyvést jen pravicové strany — mezi něž patříte — s odvahou říci
lidem, co je v budoucnu čeká, a jak těm, v současnosti tvrdým opatřením čelit a hlavně přesvědčit
pseudo socialisty, že socialismus a sociální chování s požadavky jejich představ je
neúnosný a bude i neuskutečnitelný. Světová realita hospodaření států je a bude daleko
tvrdší, než je v současnosti. Musíme se na to připravit. Bývalým slibům, „že všeho bude
v brzku dost“, už národ nevěří ale bohužel si mnoho našich lidí myslí, že lze bezedně
rozdávat a rozhazovat, protože „stát se musí postarat“!

Naše generace vám ve vaší budoucí práci mnoho fyzicky nepomůže, ale můžeme vám pomoct se zkušenostmi z minulého komunistického režimu s varování — nepracujte a nespolupracujte
s bývalými komunisty, protože jejich politika je záškodnická se sliby, které vždy společnosti
spíše škodily. Tito lidé se nikdy nemění a nezmění.

Děkuji vám za pozornost a přeji mnoho zdraví vám a zdaru vašemu sněmování.

Zdeněk Kovařík, místopředseda KPV

Usnesení Rady KPV ČR k reportáži ze Sněmu KPV v České televizi

Jistěže v každém demokratickém uskupení existuje mnoho názorových proudů, které je
třeba vnímat a respektovat. Odlišné názory může projevit každý a každý je také
vyslyšen. Naše sdružení je postaveno na pevných základech demokratických principů a každý
z členů má stejný prostor pro angažovanost i pro kritiku.

KPV ČR je seskupení čestných lidí, kteří bojovali a bojují za svobodu a čest
člověka. Mají stejné osudy, ideály i stejný cíl.

Vedení KPV ČR bylo zvoleno pro nadcházející dva roky demokraticky. Delegovaní zástupci
ze všech poboček ČR volili svobodně tajnou volbou a dali tak hlas těm kandidátům, které si přáli
mít v čele KPV ČR.

Jiný postup zvolit nelze. Je bohužel smutným faktem a průvodním jevem každého demokratického
společenství, že musí odolávat tlakům „zvenčí“. Vždy budou existovat lidé,
kteří budou nespokojení a budou se snažit pošpinit a destabilizovat základnu KPV ČR.

My členové Rady KPV ČR na svém dnešním zasedání odsuzujeme takovéto
vměšování a deklarujeme pevnou společnou podporu předsedkyni KPV ČR Dr. Naděždě Kavalírové
a celému předsednictvu KPV ČR zvolenému na Sněmu KPV ČR v Olomouci ve dnech 11. až
12. října 2011.

V Praze dne 19. října 2011

Rada Konfederace politických vězňů

Předkládá: Pavel Horák — pobočka KPV ČR č. 60 Teplice   

(Zd. K.)

Prohlášení KPV ČR k problematice projednání návrhu zákona o 3. odboji

KPV ČR požaduje, aby bylo takto zákonem stanoveno, že komunistický režim v bývalém
Československu v období od roku 1948 do roku 1989 byl režimem totalitním jak vyplývá
ze zákona 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Tímto
zákonem byl komunistický režim prohlášen za zločinný a zavrženíhodný.

Zákon o 3. odboji by také potvrdil, že zde existoval mravně opodstatněný protikomunistický odboj
jako projev nesouhlasu demokraticky smýšlejících občanů, kteří se takto podle svého
svědomí postavili proti zlu.

Prosinec 2010 — předsednictvo KPV — (Zd. K.)