Archiv pro rubriku: Fotoreportáže

Fotoreportáže

Fotoreportáž: Slavnostní shromáždění — 20. výročí založení KPV ČR

Ve středu 30. září se na Pražském hradě konalo slavnostní shromáždění
k 20. výročí založení Konfederace politických vězňů České republiky.
Setkáním provázel František Šedivý, svou řeč pronesla předsedkyně KPV ČR Naděžda Kavalírova,
prezident České republiky Václav Klaus i zástupce Konfederace politických vězňů Slovenska.

Související odkaz:

Fotoreportáž: 22. a 23. května 2009 — Jáchymovské peklo 20. jubilejní ročník

V Jáchymově se v sobotu 23. května konal 20. ročník pietní akce politických
vězňů Jáchymovské peklo. Političtí vězni zažívají skepsi, marně čekají
na zákon o třetím odboji.

Prostranství kolem kostela svatého Jáchyma v hornickém městě Jáchymov opět zaplnili
političtí vězni a jejich blízcí. Konalo se tu totiž další Jáchymovské peklo, letos
už jubilejní dvacáté. Političtí vězni si tu připomněli dobu, kterou strávili
ve zdejších uranových dolech po nástupu komunismu v padesátých letech, z nichž
se řada z nich nikdy nevrátila.

Souvisejícíc články

Fotoreportáž: Koncert k 90. výročí Republiky pro KPV ČR V Obecním domě

Konfederace politických vězňů ČR pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma uspořádala v neděli dne 12. října 2008 ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze dopolední matiné k 90. výročí vzniku Československé republiky.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahrál první tři symfonické básně
z Mé Vlasti — Vyšehrad, Vltava a Šárka, skladatele Bedřicha Smetany.

Má Vlast, cyklus šesti symfonických básní je jedním z vrcholných vlasteneckých
manifestů, spjatých s ideou vlasti, národa a slávy. Programová skladba vyrůstá
z českých mýtů a oslavuje českou minulost, krajinu i lid a předpovídá slavnou
budoucnost českého národa.

Po přestávce zazněly tóny hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dne 12. srpna jsme si připomněli 80. výročí jeho úmrtí.

Symfonické dílo Sinfonietta (provedeno roku 1926),  patří k jeho vrcholným symfonickým dílům. Vyjadřuje jeho radost ze vzniku nového života v Československu. Je to zobrazeno
„třeskem vítězných trubek“ na začátku skladby. Společně se Symfonickým orchestrem
v této části koncertu účinkuje Ústřední hudba Armády ČR

Fotoreportáž: Jáchymovské peklo 2008

Přinášíme Vám fotoreportáž Josefa Hally, kterému se podařilo zaznamenat celý průběh
dvoudenního Jáchymovského pekla 2008, které proběhlo 23. a 24. 5. 2008.

Významnou skutečností se stalo prohlášení Veže smrti za Národní kulturní
památku.
Došlo i k slavnostnímu otevření štoly č. 1 Barbora.

Vybrali jsme větší množství fotografií, které vystihují atmosféru setkání.

Související články:

Jáchymovské peklo očima Josefa Hally

První den byly za účasti asi dvou set osob položeny věnce a květiny na hrob účastníků
útěku z října 1951 na hřbitově v Horním Slavkově, u Věže smrti v Dolním
Žďáru (Ostrov; čerstvě jmenována národní kulturní památkou) a u hrobu politických
vězňů na jáchymovském hřbitově. První den byli přítomni a vystoupili senátor Richard Sequens a poslanec Vladimír Šoltys, ředitel ÚSTR Pavel Žáček, P. Hugo Josef Pitel, OPraem. Při návštěvě Věže smrti se mohli přítomní seznámit s jejími vnitřními prostorami, které by měly
v budoucnosti sloužit jako zázemí a expozice Mezinárodního muzea otrockých prací.
S vizuální podobou návrhů, jak ztvárnit prostor darovaný holdingem Škoda (jde o část
areálu, která po zrušení výboby trolejbusů ve Škodě Ostrov byla roku 2005 původně navržena
k prodeji), seznámil účastníky doc. Ing. arch. Michal Hlaváček z ČVUT Praha.

Druhý den byla v kostele sv. Jáchyma a Anny v Jáchymově, který byl roku
1987 kardinálem Františkem Tomáškem prohlášen poutním místem místo zbořeného
kostela a kláštera v nedaleké Mariánské, sloužena mše sv., kterou v přeplněném kostele
koncelebrovali arcibiskup Karel Otčenášek, biskup plzeňský Mons. František Radkovský, farář z kostela sv. Jáchyma a Anny v Jáchymově P. Marek Hric, třeboňský farář P. Hugo Josef Pitel, OPraem., karlovarský vikář P. Jiří Hladík O. Cr., a další duchovní. Poté proběhlo za účasti 500 osob kladení věnců u Brány svobody před kostelem, přítomni byli mj. ministr —
předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda, senátor a starosta Božího Daru Jan Horník, poslanec Miloš Patera, náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Jaroslav Kopřiva a zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR generálmajor Josef Prokš,
z Kanceláře prezidenta republiky ředitel protokolu Jindřich Forejt, ředitel tiskového odboru předsedy vlády Martin Schmarcz, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a představitelé místní samosprávy z Horního Slavkova, Jáchymova a Karlových Varů. Někteří z nich (mj. Schmarcz, Svoboda, Horník, Pavel, Vondráček), jakož i představitelé politických vězňů N. Kavalírová a K. Noskovič, pronesli projevy. Mezi účastníky byla i stovka politických vězňů ze Slovenska (jak z Konfederácie politických väzňov Slovenska, tak ze Zväzu protikomunistického odboja).

Posledním bodem programu bylo slavnostní otevření první části nové expozice Krajského
muzea Karlovarského kraje, příspěvková organizace (KMKK; http://www.kmkk.cz), kterou je štola č. 1 (jde o součást bývalého skanzenu Hornického spolku Barbora, který se v čele s Libuší Rudolfovou staral o její vzkříšení v blízkosti bývalého dolu Svornost od roku 1996; od roku 2005 je nájemcem (od podniku Diamo s. p.) objektu sokolovská pobočka KMKK, expozice sama je součástí Česko-bavorského geoparku, vedoucím sekce je geolog a bývalý poslanec a politik Rudolf Tomíček z Horního Slavkova; viz http://www.geopark.cz) — info.
Než se mohli první zájemci seznámit s expozicí a došlo k slavnostnímu přestřižení
pásky hejtmanem Josefem Pavlem (kraj je zřizovatelem KMKK), ředitelkou KMKK a předsedkyní Asociace muzeí a galerií ČR Evou Dittertovou a členem předsednictva KPV ČR Leo Žídkem, byla expozice vysvěcena arcibiskupem Otčenáškem, který zároveň požehnal všem přítomným.

Fotoreportáž: Pokračování projektu Politicky Nekorektní

Začátkem dubna dokončil švýcarský fotograf Simon Frey první, tj. portrétní část
svého projektu s bývalými politickými vězni doby komunizmu. Fotilo se dva dny v Ostravě a dva dny
v Hořicích. Velké poděkování za zajištění prostor, organizační a jinou výpomoc
patří Salesiánskému středisku v Ostravě a jmenovitě panu Žídkovi a také vedení města
Hořice, které projekt podporuje již delší dobu, de facto od jeho vzniku v druhé polovině roku 2006.

V roce 2007 měl projekt dvě výstavy — v únoru během prvního ročníku festivalu Mene tekel
a v říjnu samostatně v Senátu pod záštitou pana místopředsedy Senátu Dr.Lišky.
Portrét Hany Truncové se pak stal v únoru tohoto roku prostřednictvím plakátů a banerů
v pražské hromadné dopravě oficiální tváří druhého ročníku festivalu Mene
tekel. Dva portréty pana arcibiskupa Otčenáška jsou v rezidenci královehradeckého biskupa.

Dále Simon Frey plánuje vytvořit panoramatické fotografie (ještě větší formát než
dosavadní portréty ovelikosti 1 m2, lokace typu bývalý lágr Vojna, bývalé
mučírny v Uherském Hradišti, vězení Pardubice, Ruzyň a j.). Poslední částí projektu by
měly být portréty muklů spolu s VIP osobnostmi (nejen) politiky, které mají vztah k tématu.
Nejde o pokus o lacinou popularitu, záměrem je využít spíše hry s kontrasty asymboly na různých úrovních, která snad může napomoci k tomu, aby více lidí dokázalo
najít spojitosti mezi minulostí a současností.

Dokončení projektu ale plně závisí na tom, jestli se podaří sehnat finanční prostředky pro jeho
zajištění (týká se i možné účasti na projektu “Osmičky v českých
dějinách”, který proběhne v říjnu tohoto roku ve Washingtonu, USA). Doposud vše financoval
švýcarský fotograf ze svých vlastních zdrojů, což ovšem vzhledem ke stupňující se (nejen)
finanční náročnosti projektu není dále možné.

Fotoreportáž: 40. výročí založení klubu K 231 na Žofíně

Celostátní setkání při příležitosti 40. výročí založení klubu
K 231 bývalých politický vězňů v roce 1968. Při této příležitosti KPV ČR
uspořádala slavnostní koncert k tomuto výročí na pražském Žofíně, v neděli 30. března 2008.