Archiv pro rubriku: Aktuality

aktuální články, informace napříč rubrikami

Na všechno buď připraven!

Anabáze českého „Motýlka“ komunistickými kriminály z doby, které se dnes
říká padesátá léta. Lubomír Školoud ten příběh na vlastní kůži prožil, Petr
Štěpánek sepsal. Knihu Na všechno buď připraven! vydává nakladatelství Mladá
fronta. Nabízíme ukázku: Leopoldov: Nevím, kdo plánoval přesuny
vězňů, ale někdy koncem léta nás zase připravili na eskortu. Skoro celé samoty a ještě pár muklů
ze společných. Nacpali nás do autobusů a jelo se. Tentokrát ale dlouho. Minuli jsme hranice Čech a Moravy,
minuli jsme hranice Moravy a Slovenska. Začínali jsme tušit nejhorší. Pozdě v noci jsme stanuli před branou
pevnosti zvané Leopoldov. Jestli na mě někdy něco zapůsobilo hnusným dojmem, tak to určitě byl náš
noční příjezd do Leopoldova. Otevřela se obrovská tlama trámové brány a my kousek popojeli.
Pak se otevřela železná brána a my zase kousek postoupili. Následovala další trámová
brána a nakonec drátěná vrata osvětleného koridoru, kterými jsme vjeli na hlavní silnici
leopoldovské pevnosti. Noc, bachaři se samopaly, psi, řadění muklů, vyvolávání jmen. Pak po skupinách na samoty. Každému problesklo hlavou: „Proboha, co mě tady
čeká?“
 Leopoldov byl poslední štací v republice. Když někdo něco provedl
v Jáchymově, šoupli ho na Bory nebo do Kartouz. Když provedl něco na Borech, v Kartouzích nebo na Mírově, mohl si být jistý, že skončí v Leopoldově. A v Leopoldově už si mohl vyvádět,
co chtěl. Odtud se nedostal. Leda na samoty nebo do korekce. Leopoldov se opouštěl jen výjimečně, podařilo se to jen
jednotlivcům. Patřím mezi ně i já, ale o tom až později. Hned druhý den nastala nová buzerace
— leopoldovská.

PETR ŠTĚPÁNEK

Anonce na 2. vydání známé knihy — předvánoční knižní trh -Zd. K.

Po stopách utrpení a naděje aneb Návštěva muzea exilu

Navštívit Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století v Brně umožní
europoslanec Oldřich Vlasák několika desítkám osob z Královéhradeckého kraje.

Na tematický zájezd do Brna pozval Oldřich Vlasák členy Konfederace politických vězňů ČR,
členy  PTP z Královéhradeckého kraje a další zájemce o tuto problematiku.

Návštěva Muzea českého a slovenského exilu v Brně bude spojena s besedou se zajímavými
osobnostmi a majiteli soukromého muzea (Jan a Sabina Kratochvílovi). Tito výtvarníci jsou mimo jiné
také autory výstavy protikomunistického odboje — III. odboj v Československu, která měla svoji
premiéru před šesti lety v Evropském parlamentu v Bruselu. O její uskutečnění se tehdy
zasadil společně se dvěma dalšími europoslanci za ODS i Oldřich Vlasák. Po vernisáži se postaral
o představení expozice v mnoha městech České republiky.

„Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století vzniklo především proto, aby mladá
generace nezapomněla na dramatické události 20. století, které vyhnaly ze země miliony Čechů
i Slováků. Bez prostředků, v mnoha případech bez znalosti jazyka a bez kontaktů začínali tito
lidé v těžkých podmínkách budovat znovu svou existenci. Jsem proto velice rád, že mohu
využít pozvání majitelů muzea — manželů Kratochvílových, a uskutečnit zde návštěvu
společně se svými přáteli z Královéhradeckého kraje,“ uvedl europoslanec a hradecký
zastupitel Oldřich Vlasák.

(Muzeum je nestátní, neziskovou organizací placenou čistě z peněz rodiny Kratochvílovy —
zakladatelé Jan Kratochvíl a Sabina Kratochvílová — a případné pomoci lidí
z exilu a emigrace. Muzeum je zřízeno v prostorách bývalého pivovaru vráceného
v restituci rodině a přestavěného na vzdělávací expozici. Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století bylo založeno z archivu jednotlivců i institucí.)

„Na závěr naší poznávací cesty se zastavíme u Památníku
protikomunistického odboje v Bohunicích, jehož autory jsou opět Sabina a Jan Kratochvílovi.
Pomník je věnován protikomunistickému odboji, obětem komunistické zvůle a zničeným
starým Bohunicím. O jeho realizaci a umístění se významnou měrou zasloužil také
bývalý starosta této městské části Brna — Bohunice a dnešní první
náměstek primátora Brna  Robert Kotzian, se kterým budeme mít možnost se setkat v již
zmíněném Muzeu exilu,“ řekl Oldřich Vlasák.          
                     
                       
                       
              

            
                       
                       
                       
                       
                       
Eva Veselá

Knižní veletrh

…zde představuje průřez antikomunistické a antifašistické literatury za 20 let činnosti — 1991 — 2011, vydávané v součinnosti s Konfederací politických vězňů ČR a pobočky 15 Praha,
Klubem dr. Milady Horákové, Společností Edvarda Beneše a dalšími.

Veletržní novinkou je právě vydaná nová kniha historičky a autorky literatury faktu dr. Zory
Dvořákové „Všední den v kleci … i taková byla totalita“. Autorka se představení knihy osobně zúčastní v pátek 13. a v sobotu 14. května od 14 hodin.

Těším se na Vaši návštěvu: Milan Nevole

Pétépáci od Bílé věže

I když almanach hradeckých pétépáků již opustil tiskárnu, oficiálně bude mezi členy
distribuován až 21. dubna 2011, kdy dojde na jejich jarním setkání 21. dubna 2011 v restauraci
„Pod Strání“ v Hradci Králové k symbolickému křtu brožury.

„Na 54 stránkách se můžeme dočíst, proč a kde tito mladí muži s nálepkou
nespolehliví sloužili, jsou zde i jejich vzpomínky na léta strávená ve vojenských
lágrech. Kromě úplného jmenného seznamu pétépáků jsou v almanachu
i dobové fotografie, dokumenty a také snímky ze současných akcí hradeckých černých
baronů,“ přiblížil obsah knížky Milan Štěpánek.

„V roce 1990 jich bylo 300, dnes je v hradecké organizaci PTP 122 členů. Dosud neskončilo dlouhodobě
projednávané přiznání nároků podle vládního nařízení 135/2008Sb —
zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem. Dosud tedy nemají od státu přiznané
odškodnění za léta strávená ve vojenských táborech nucených prací, bytostně se většiny z nich dotýká i uznání zákona o třetím odboji. Velice si
vážím těchto lidí — bývalých příslušníků PTP. Jsou totiž
součástí paměti národa a nesmírně důležité je jejich poslání: náprava křivd,
kterých se na nich dopustil tehdejší totalitní režim. Heslo, kterým se řídí —
„Nesmíme dopustit, aby se zapomnělo!“, by se mělo neustále připomínat. To byl také jeden
z důvodů, proč jsem rád přispěl k vytvoření Almanachu PTP,“ uvedl hradecký zastupitel Oldřich
Vlasák.

Tuto knížku sice v knihkupectvích neseženete, ale pro ty, kdo mají o ni zájem, nechal Oldřich
Vlasák umístit almanach mezi publikace na svoji webovou stránku www.vlasak.eu. Najdete ji pod odkazem: http://www.vlasak.net/publikace

Pomocné technické prapory (PTP) byly útvary Československé armády, které v letech
1950-
1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob,
podléhajících tehdejšímu brannému zákonu. Druhým důvodem jejich vzniku bylo
zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví —
militarizované hospodářství trpělo značným nedostatkem pracovních sil a navíc byli pro
armádu zdrojem nemalých příjmů. Díky PTP také mohli být tito vojáci považovaní
za nespolehlivé, izolováni od bojových útvarů, což se armádnímu velení
v předvečer očekávané války zdálo být nutným opatřením. Pomocnými
technickými prapory prošlo podle historika Jiřího Bílka okolo
60 000 mužů.

21. dubna 2011 Eva Veselá — se svolením Zd. K.

Dotek letošního festivalu Mene Tekel

Básně uvedených autorů byly poznamenány a propojeny hlubokými křesťansky pojatými prožitky
utrpení a rozhodným protestem a odsouzením násilí, ale i něžnou lyrikou pramenící
z milostného sebedarujícího vztahu k odloučeným milým. Vedly k zajímavému,
ale přirozenému a samozřejmému zjištění či dokonce objevu, že nejen víra a naděje, ale
i láska je darem, tj. milostí. V přednesených verších  překrásného
večerního vodopádu poezie a hudby vynikl oduševnělý obraz čistých srdcí, oproštěný
o všechen požitkářský a nechutný balast povrchních a nestálých, mnohdy jen
živočišných lásek.

A jako se zlato čistí v ohni, tak i láska — náš nejvzácnější dar —
roste a zlátne svým věrným průvodcem — utrpením. Básníci za mřížemi
totalitního režimu to nesporně dokazují. Díky jim a jejich interpretům byli účastníci
literárně hudebního večera v Karolinu obdarováni nádhernými a nezapomenutelnými
zážitky a stali se svědky jedné z nejlepších částí festivalu Mene Tekel.

Leo Žídek — únor 2011 

Důležité upozornění, vydané Červeným křížem a záchrannými organizacemi

U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by měli
z dlouhého seznamu adres kontaktovat.

Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého
adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod tu samou zkratku.

Mezinárodně uznávaná zkratka je: ICE = In Case of Emergency.(pro případ
záchrany)

Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě nouze kontaktována
policií, hasiči či první pomocí.

Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.

Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka nalezla
celosvětové uplatnění.

F.W. + Zd. K.

Vláda chce výhody pro účastníky protikomunistického odboje

S vypracováním zákona počítá koaliční smlouva. “Vláda chce uznat
třetí odboj a chce, aby byly poskytovány ty benefity o kterých zákon hovoří,“
uvedl ministr.

Podle návrhu by účastníci protikomunistického odboje měli mít nárok
na osvědčení účastníka protikomunistického odboje nebo odporu. Vydávání tohoto
osvědčení by pak mělo na starosti ministerstvo obrany, a to na základě posouzení Ústavu pro
studium totalitních režimů. Odbojáři by tak získali postavení válečných veteránů,
ačkoli nepůsobili v boji jako vojáci.

Podle ministra Pospíšila bude nutné ještě dopracovat některé legislativně-technické parametry.
„Nabízíme vládní legislativu, která je ochotna pomoci poslancům při vylepšení tohoto
návrhu při legislativním procesu,“
doplnil ministr Pospíšil.

Komentář k návrhu III. Odboj — vláda

Praha 12. ledna (ČTK) — Vláda dnes kývla na poslanecký návrh zákona
o protikomunistickém odboji. Novinářům to řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS)
s tím, že kabinet doporučuje sněmovně zákon přijmout. Podle návrhu skupiny koaličních
poslanců, se kterým dnes vláda souhlasila, je zákon potvrzením legitimity třetího odboje,
které je potřebné k vyrovnání se s minulostí.

Pospíšil poznamenal, že vláda poslanecké skupině nabízí své vlastní
právníky k případnému legislativnímu dopracování návrhu. „Vláda
chce uznat třetí odboj,“ zdůraznil ministr. Potvrzení legitimity protikomunistického odboje a odporu
formou zákona je podle návrhu potřebné k důslednému vyrovnání
se s komunistickým režimem. Téměř totožný návrh už jednou předložil Senát.
Po volbách, které vyhrála levice, jej ale stáhl zpět.

Podle návrhu by bojovníci proti komunismu měli mít podle míry svého zapojení nárok
na osvědčení účastníka protikomunistického odboje nebo odporu. Osvědčení má
vydávat ministerstvo obrany na základě kladného stanoviska Ústavu pro studium totalitních režimů
(ÚSTR). Účastníci třetího odboje by tak mohli získat postavení válečných
veteránů, přestože nebojovali jako vojáci. Tím by jim vznikl nárok na některé
nepeněžní výhody, například ve zdravotní péči. Součástí symbolického
ocenění by byl i pamětní odznak.

Vládní právníci by měli poslancům pomoci například se zpřesněním některých
pojmů, aby mohl ÚSTR o žádostech kvalifikovaněji rozhodovat. Jde například o spojení
„aktivní účast“, „mimořádně záslužný čin“ či „ozbrojený nebo
jiný srovnatelný boj“. Dále poslancům navrhuje, aby zvážili, zda by vydávání
osvědčení nemělo mít charakter správního rozhodnutí ministerstva obrany.

Sněmovna už jednou návrh o protikomunistickém odboji posuzovala, šlo o senátní normu.
Horní komora se ale po volbách, ve kterých získala levice většinu, rozhodla materiál
stáhnout. Odůvodňovala to především analýzou některých historiků, kteří označili
návrh za krajně nedomyšlený. Hrozí podle nich, že kvůli mlhavým a sporným
kritériím nebudou o přidělených osvědčeních rozhodovat skutečné zásluhy, ale libovůle
zmocněných státních úředníků.

Jakub Dospiva rem bns mal

12. 1. 2011 — zdroj — internet — Zd. K.

Pátý ročník Mene Tekel — 2011

V 19 hodin v Divadle U Hasičů, Praha 2, Římská 45 je připravena premiéra
ojedinělého koncertu „Jazzový most přes oceán“, kde se poprvé na jevišti
setkají nejlepší jazzový houslista Kanady Ed Vokurka a temperamentní zpěvačka Jana Koubková.

V úterý 22. února se od deseti hodin koná v Kongresovém centru Univerzity Karlovy,
Praha 1, Ovocný trh 3 mezinárodní konference, od sedmnácti hodin
ve stejné budově v Křížové chodbě zazní verše vězňů svědomí v interpretaci
herců Gabriely Vránové a jejího syna Ondřeje Kepky.

Středeční a čtvrteční dopoledne v Městské knihovně jsou vyhrazena programům pro školy; budou
promítnuty dokumentární filmy o sochařích Jaroslavu Šlezingerovi a Otakaru Švecovi,
doprovázeny odborným komentářem, výpovědí autorky Marie Bohuňovské a svědectvím
politických vězňů padesátých let.

Den Maďarska zahájí velvyslanec Dr. László Szöke ve středu
23. 2. v 17 hodin v Maďarském kulturním středisku, Praha 1, Rytířská 26,
přehlídkou dokumentů mapujících revoluční rok 1956; maďarské hrané filmy budou
k vidění od pondělí do středy v kině Ponrepo.

Ve čtvrtek 24. 2. ve 14 hodin bude v Městské knihovně zahájen Den Polska a
promítnuty tři unikátní dokumenty. Večer v 19 hodin uvede velvyslanec Mgr. Jan Pastwa světovou
premiéru celovečerního hraného filmu „Černý čtvrtek“ o krvavém potlačení
dělnických nepokojů v Gdyni roku 1970. Slavnostního programu, který se uskuteční den před
uvedením v Polsku, bude osobně přítomen režisér filmu Antoni Krauze a kameraman Jacek Petrycki.

Také kino Ponrepo bude ve čtvrtek a v pátek večer uvádět polské filmy.

V pátek 25. 2. dostane v rámci tradičně dobré spolupráce prostor pro prezentaci
občanské sdružení „Dcery padesátých let“. Emotivně působivý program
proběhne v Městské knihovně od deseti hodin.

A protože záměrem projektu Mene Tekel je poskytovat svědectví o zločinech komunismu zejména
mladé generaci, i tentokrát se zapojily nekonformní hudební skupiny, které cyklem koncertů
„Rockem proti totalitě“ v klubu Vagon během celého festivalového týdne oslovují
především své vrstevníky.

V souladu s tímto posláním je koncipován také vědecký seminář
„Politické procesy padesátých let“, který na Právnické fakultě UK vede ředitel
festivalu Jan Řeřicha spolu s proděkanem Janem Kuklíkem. V sobotu 26. února od 14 hodin mohou
být diváci na Vrchním soudu v Praze 4 svědky fiktivní obnovy procesu s politickou
vězeňkyní a umělkyní Dagmar Šimkovou.

Završením Mene Tekel je ekumenická bohoslužba za popravené, umučené
a zemřelé politické vězně, kterou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v neděli 27.2. od 14 hodin bude celebrovat arcibiskup pražský Dominik Duka. K duchovnímu rozměru
jistě opět přispěje i pěvecký sbor ČVUT. Třicet programů najdete na www.menetekel.cz.

J.+ D. Řeřichovi — Zd. K.

Slavnostní akt k 17. listopadu — Slovo k dnešku

Proběhl opět pod jeho záštitou. Setkání se zúčastnil i pan primátor Ing. Petr
Kajnar s početnou svitou svých radních, poslankyně ostrava-kpv-2010-17-listopad-01.jpg
Sněmovny paní PhDr. Jaroslava Wenigerová, europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, sestra předsedkyně KPV ČR
MUDr. Naděžda Kavalírová, zástupci Junáka, Sokola, České armády a politických
stran, členové KPV z ostravské pobočky, ale i ze sousedních poboček, ostravská veřejnost
a někteří zaměstnanci radnice. Celý pořad natáčela a příští den odvysílala
televize NOE.

Pan primátor ve svém projevu zdůraznil cenu svobody a zásluhy těch, kteří
se podíleli na její obnově, paní poslankyně ocenila práci občanského sdružení
učitelů moderních dějin PANT, pan europoslanec ujistil přítomné politické vězně svým
vstřícným postojem a sestra předsedkyně pronesla milou zdravicí, při níž připomněla
zásluhyostrava-kpv-2010-17-listopad-01.jpg
studentů ve druhém i třetím odboji.

Program byl skvěle doprovázen častými pěveckými vstupy Ostravského dětského sboru,
řízeného panem Mgr. Milanem Chromíkem.

Slovo k dnešku

Je to možná poněkud  trapné, ale ani dnes se asi nevyhnu některým problémům,
o kterých jsem zde mluvil již v minulých letech. A bohužel se nevyhnu aostrava-kpv-2010-17-listopad-01.jpg
ni tolik v této době omílanému tématu o volbách, kterými tento rok tak bohatě
oplýval. Určitě budu moci za vás odpovědět kladně na otázku, zda jste se jich všichni
zúčastnili. Určitě si uvědomujete, že ať dopadly jak dopadly, není vše ztraceno a že stále
se nám nabízí velká šance poučit se z minulých chyb, projít řádnou
očistou a  vymést z koutů korupci, pokleslou kulturu, mediální pomlouvání a n
ečestné útoky na nepohodlné protivníky. Není
to smutné, když nejčtenějším denním periodikem se již dávno stal bulvár
a nejsledovanější televizní pořady představují plytké seriály, ne-li něco horšího?
Všechno začíná u nás občanů — voličů; zdola. A zde by měli mlčet především ti,
kteří volby ignorovali. Pravice prohrála senát. A co říkáte na malou volební
účast v druhém kole? Vítězům to nevadilo. Možná že budou konstruktivní,
pochopí nutnost provádění reforem a nebudou mařit činnost koalice. Nebo je to naivní názor?
Dobrá spolupráce by nám ale všem jenom prospěla! I k překonání krize. Ta
hospodářská  snad už pomalu ustupuje, ale nepomůže to, pokud se nejdříve nepřekoná krize
morální, která je příčinou všech potíží. Hrozí nám však paradoxně
ve velké části světa také krize z nostrava-kpv-2010-17-listopad-01.jpg
adbytku, i když
existuje stále ještě velká sociální nerovnováha, vyplývající
z nerovnoměrného rozdělení hmotných statků a z rozdílů ve vzdělání.
Nelze však po jánošíkovsku odebírat majetek bohatým, ale vychovávat mladou generaci
k solidárnímu přístupu k těm, kteří se ne vlastní vinou dostanou
na nižší sociální úroveň. Nepomůže nám ani neustálé zvyšování
výroby k životu nepotřebného zboží.

Pokud zklamou politikové, které jsme si zvolili, můžeme je kritizovat. Demokratický systém nám
to umožňuje a dovoluje. Tím to ovšem nemusí končit. Vždy zůstává v našich rukou
možnost občansky se angažovat v nejbližším okolí, na úrovni obce apod. Máme své
rodiny, děti, vnoučata. Mluvme s nimi. Řekněme jim, jak byli zavíráni ti, kteří se postavili otevřeně
proti násilné kolektivizaci vesnice. Jak  dopadli ti, kteří různým způsobem projevili svůj nesouhlas
s uchvatiteli moci po únoru 1948? Říkejme to mladostrava-kpv-2010-17-listopad-01.jpg
ým lidem. Předejme jim své zkušenosti z minulosti. Své zážitky a neuskutečněné sny. Je
to vlastně naše povinnost!

Právě teď v listopadu, přesně 1. byl zahájen již šestý ročník Příběhů
bezpráví, který pořádá občanské sdružení Člověk v tísni. Stále
více škol přijímá od tohoto sdružení nabídku dokumentárních filmů
z období obou totalit minulého století a pořádá besedy s pamětníky
a svědky zločinů komunistického režimu, za něhož jsme se údajně měli lépe. Nevím, zda by
tento názor sdílely i ty stovky popravených, zastřelených na hranicích
a umučených v komunistických věznicích  a koncentračních táborech
na Jáchymovsku a jinde. Nevím, jak by jásalo těch sto miliónů  utracených
obětí, které mají na svědomí budovatelé zářných zítřků
a socialistického ráje na Zemi. Je na nás, abychom i tyto hrůzné události
moderních dějin připomínali zvláště vám mladým. — Četl jsem nedávno zajímavou
myšlenku, že do budoucnosti se musí kráčet pozpátku. — Nezapomínejme
na příběhy rudého bezpráví a na neobjasněné vraždy našich občanů
z období padesátých let i z doby normalizace! Nabádejme naše zákonodárce, aby
v zájmu zachování naší demokracie dokázali důrazně potírat každý extremismus.
Morální i politický. Neonacistický, ultranacionalistický i levicový
a komunistický. Zprava i zleva.

Jen tak se nám podaří vyrovnat se s minulostí, probudit a očistit svědomí
národa a bez obav pohlížet do budoucnosti vás mladších.

Jsem přesvědčen, že na tom nám všem velmi záleží.

Leo Žídek — listopad 2010

Komunistický stát proti církvím

Přehledným a poutavým způsobem přinese zásadní informace k dané problematice
a také mnoho námětů a příkladů jak o tomto tématu učit. Pro účastníky je
opět připraveno DVD s výukovými materiály. Seminář má akreditaci MŠMT, po jeho
absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Zájemci, kteří se nemohou semináře přímo zúčastnit, mají možnost zakoupit si DVD
s přednáškou historika, výukovými prezentacemi, pracovními listy, filmovými dokumenty
a dalšími materiály. DVD pošleme po proběhnutí semináře na dobírku v ceně
150,— Kč. Objednávky posílejte na adresu: petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz;
uveďte jméno a adresu pro zaslání, případně iniciály pro vystavení faktury, která
bude přiložena v zásilce.

Program semináře: zahájení,projekce dokumentu z cyklu ČT Ostrava Tajné akce StB — „akce
K“Přednáška a prezentace historika Mgr. Vojtěcha Vlčka, Pronásledování církví
v českých zemích za komunismu Mgr. Vojtěch Vlček vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce
a externě na Ostravské univerzitě v Ostravě. Je autorem knih Perzekuce mužských řádů
a kongregací komunistickým režimem 1948—1964 ( Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004), Kříž jsem
hlásal, kříž jsem snášel- rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými
za komunismu v letech 1948—1989 ( Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006),
spoluautorem a editorem knihy Ženské řehole za komunismu 1948—1989 (Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005)
a knihy Dědictví ( Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948—1989,
Poznání, Olomouc 2008).Rozhovor s pamětníkem, diecézním knězem páterem Stanislavem
LekavýmPáter Stanislav Lekavý se narodil v roce 1930 v Josefově (okres Hodonín).
V roce 1948 ukončil dvouletou obchodní školu v Hodoníně. 26. září 1948 zatčen
a následně Krajským soudem v Uherském Hradišti odsouzen na dva roky za distribuci letáků
odsuzující nedemokratický převrat v únoru 1948. Vězněn byl v Brně na Cejlu,
v Uherském Hradišti, v Plzni na Borech, v Dolním Jiřetíně a na Jáchymovsku.
Z vězení byl propuštěn 25. září 1950, v listopadu 1950 byl povolán do PTP, kde si
odsloužil tři roky. Po propuštění pracoval v Kyjově, kde navštěvoval večerní střední školu. Potom
následovala přihláška na bohosloví do Litoměřic, kam však nebyl přijat. V roce 1959 byl
opakovaně vydírán a nabádán ke spolupráci s StB, vždy odmítl. V roce
1968 začal dálkově studovat Teologickou fakultu UP v Olomouci. V době normalizace byla však fakulta zrušena,
a tak ji dokončil tajně. Dne 20. července 1978 byl v Brně tajně vysvěcen na kněze biskupem Siardem
Klementem. V době normalizace byl stále sledován Státní bezpečností. 25. září
1998 byl slavnostně vysvěcen na kněze. Následně byl určen jako duchovní správce poutního kostela
Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, kde působí dodnes.

Projekce dokumentu z cyklu Abeceda komunistických zločinů — Internace

Přihlásit se můžete na adrese: petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz.
Vstupné můžete uhradit hotově na místě nebo bezhotovostní úhradou. Na uvedené adrese si
při přihlášení vyžádejte číslo účtu a v.s. pro zaslání částky. Fakturu
a Osvědčení o absolvování dostanete na semináři.

Vstupné: 500,— Kč / osoba (další osoba z jedné školy již jen 100,— Kč)Výtěžek
ze vstupného je vždy investován do nákladného provozu portálu Modení dějiny.cz

Zájemci, kteří se nebudou moci semináře přímo zúčastnit, budou mít možnost zakoupit
si DVD s přednáškou historika, výukovými prezentacemi, pracovními listy, filmovými dokumenty
a dalšími materiály. DVD pošleme po proběhnutí semináře na dobírku v ceně
150,— Kč. Objednávky posílejte na adresu: 20petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz;
uveďte jméno a adresu pro zaslání, případně iniciály pro vystavení faktury, která
bude přiložena v zásilce.Zd. K.