Archiv pro rubriku: Akce KPV 2006

upoutávky na akce 2006

Výstava III. odboj v Československu v Hradci Králové 21.6.2013

Otevření výstavy bude v pátek 21. června 2013 od 16,00 hodin pod záštitou
místopředsedy Evropského parlamentu pana Ing. Oldřicha Vlasáka, za účasti místopředsedy Konfederace
politických vězňů ČR Zdeňka Kovaříka a Regionálního klubu Mladých konzervativců v Hradci
Králové.

Zdroj: ZdK

Výroční členská schůze pobočky KPV Náchod

Úvodním slovem předsedy pobočky plk. Rudolfa Macka byla schůze zahájena minutou ticha za umučené a zemřelé, následovala slova předsedkyně Mudr. Naděždy Kavalírové, zdravici předal Mons. arcibiskup Karel
Otčenášek, slova politika přednesl senátor Jiří Liška a závěrečné pozdravení pronesl
starosta Náchoda Oldřich Čtvrtečka.

Následně byla zahájena pracovní část schůze, to je návrh nového výboru pobočky
Náchod. Přednesená kandidátka byla odsouhlasena a navržení kandidáti byli jednomyslně
schváleni v původním sestavení výboru pobočky.

Následoval návrh pro volbu do orgánů předsednictva: předsedkyně — Mudr. Naděžda
Kavalírová, návrh místopředsedů — Jiří Málek, Zdeněk Kovařík, František
Šedivý, Leo Žídek, Hubert Procházka, Čestmír Čejka, člen předsednictva — Ivan Kieslinger, Otakar
Raulím, Rudolf Macek, Milan Nerad, Josef Podpěra, Zdeněk Kovařík, Leo Žídek, Olga Konečná. Návrh
členů smírčí a revizní komise je podle stávajícího obsazení funkcí. Sněm se bude konat v říjnu v Olomouci. Dále byli navrženi delegáti na Sněm — Rudolf Macek, Jiří a Eva Rakovi a další 2 členové.

Ve volné debatě byla řešena otázka místní dopravy, zhodnocení publikací o době
neSvobody a její autorkou, zdravice hostů, oznámení činnosti pobočky Náchod v roce 2008 a nastíněn plán činnosti pro tento rok  s návrhem, aby některé akce — zájezdy —
byly společné s okolními pobočkami.

Závěrečná — zpívaná hymna ukončila program a společný oběd zachutnal všem
přítomným.

Únor — Zd. K.

Inter-Asso v Praze

Inter-Asso je humanitární organizací, která jako občanské sdružení zastřešuje, spojuje a reprezentuje na mezinárodní úrovni národní organizace, které v jednotlivých evropských postkomunistických státech sdružují bývalé politické vězně a občany pronásledované komunistickým režimem.

Zabývá se výlučně všeobecně prospěšnými cíli, zejména

  • prohlubováním porozumění a vzájemné tolerance mezi národy,
  • soustřeďováním objektivních informací o zločinech proti lidskosti a o porušování demokratických svobod, páchaných komunistickými režimy a jejich zločinnou ideologií v Evropě ve XX. století
  • podporou dokumentace protikomunistického odboje v Evropě
  • podporou morální i právní rehabilitace bývalých politických vězňů a obětí komunismu a uznáním jejich podílu na boji o osvobození jednotlivců i národů od totality 

Jako zastřešující organizace koordinuje předmětné činnosti samostatných národních organizací bývalých politických vězňů a obětí komunismu ze 16 postkomunistických států: (Albánie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, ČR, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavie, Německo, Polsko Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina).

Inter-Asso je v období mezi jednotlivými kongresy řízena pětičlenným voleným předsednictvem, jehož presidentem je Jure Knezović (Chorvatsko), vicepresidentem Roland Bude (Německo) a členy předsednictva jsou Tamas Kiss (Maďarsko), Hubert Procházka (Česko) a Peteris Simsons (Lotyšsko). Ústředním bodem pracovního programu XV. kongresu bude projednání nucených a otrockých prací v komunistických totalitních režimech.

Časový program XV. Kongresu:

22. 06. 07 — příjezd delegátů, ve 20.00 hod. slavnostní zahájení Kongresu na Pražském hradě pod záštitou presidenta republiky pana Václava Klause
23. 06. 07 — pracovní zasedání kongresu v hotelu Legie
24. 06. 07 — návštěva pietních míst v oblasti Jáchymovska včetně návštěvy u Věže smrti
25. 06. 07 — odjezd delegátů

Zdroj: H. Procházka

Výstava o politickém teroru 1948—1989

s nímž se měla jilemnická veřejnost možnost setkat před několika lety na besedě o politických procesech 40. a 50. let minulého století.

Výstava je zaměřena nejen na události celostátního významu, ale také na dění v našem regionu po únoru 1948. Přináší řadu velmi zajímavých materiálů o politických procesech, ale také o chování veřejnosti a o dobové komunistické propagandě. Návštěvníci se budou moci seznámit s řadou skutečně překvapivých informací. Ujít pozornosti by neměla především školám, ale nejen jim. Mnohé třeba překvapí, že jejich příbuzný či tichý soused, s nímž se léta stýkali, je či byl hrdinou protikomunistického odboje.

Vernisáž se uskuteční za účasti zajímavých hostů (např. politických vězňů z Jilemnice, účast přislíbil také biskup Karel Otčenášek) v pondělí 14. května 2007 ve vestibulu SD Jilm od 17.30. Při této příležitosti zazní v podání volného ochotnického uměleckého sdružení MONTALBAN také ukázky muklovské poesie — básnické tvorby politických vězňů, plné bolesti i naděje, strádání i odhodlání a především lásky k vlasti a touhy po svobodě. Na vernisáž jakožto účinkující přijede také našim studentům dobře známý písničkář Jan Kryl (na naší škole měl již dva úspěšné koncerty).

Vlastní výstava v Galerii v kotelně potrvá od 14. května až do konce června 2007.

Zdroj: http://www.gymjil.cz

Fotografie z Bruselu v Hradci Králové

Pozvánka na výstavu fotografií v Hradci Králové

Ing. Oldřich Vlasák a Konfederace politických vězňů ČR Hradec Králové

Vás zve na výstavu fotografií, které byly pořízeny při červnové návštěvě

členů Konfederace politických vězňů České republiky

v Evropském parlamentu u příležitosti zahájení výstavy

III. odboj v Československu

Výstava fotografií začíná v pondělí 25. září ve 13,00 hodin, potrvá až do 16. října 2006

v Eurocentru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

ve Wonkově ulici.


POZVÁNKA NA  VÝSTAVU

III. ODBOJ V ČESKOSLOVENSKU z pohledu EPP-ED

autorů Jana a Sabiny Kratochvílových a kolektivu

poslanec Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák

a Konfederace politických vězňů Hradec Králové.

Výstava se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka

a primátora města Hradec Králové Ing. Otakara Divíška

v budově Radnice č.p. 1 (první patro) — Velké náměstí

(vedle katedrály Sv. Ducha) v Hradci Králové

Otevřena bude pro veřejnost a pro školy ve dnech od 7. října do 3. listopadu 2006

Každý všední den od 9,00 do 16,00 hodin, v sobotu od 10,00 do 16,00 hodin, v neděli zavřeno

Vstup zdarma

Reportáž z muklovské pouti na Sv. Hostýn

Někteří účastníci poutě využili příjemné ubytovací zařízení v poutnickém domě a přijeli již o jeden nebo dva dny dříve. Nastalo srdečné vítání, úsměvy a sdělování. I slunce se usmívalo a hřálo, atmosféra byla radostná.

Fotoreportáž zobrazíte kliknutím na obrázek:

\"Fotoreportáž
Čtvrthodiny po desáté hodině byla slavena mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl Otec opat strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný. Přisluhovalo několik starších kněží. U oltáře byl také jáhen — bratr Bohumír Jakubjak z pobočky KPV Karviná-Havířov. Homilie Otce opata byla výstižná a povzbuzující, všem přítomným promlouvala do duše a k srdci. V závěru liturgické slavnosti přečetl Otec opat poselství bratra arcibiskupa Karla Otčenáška. Byla v něm velmi jemně a se snahou o porozumění všech aktérů dnešní zamotané politické situace vyslovena prosba o uskutečnění účinné nápravy věcí veřejných.

Po mši svaté se poutníci přesunuli k nedalekému pomníku \"Muklovská
obětem komunismu, kde za důstojné asistence jednotky Hradní stráže byly položeny věnce a kytice. Pietní akt moderoval bratr Ing. Mirko Šťastný, 1. místopředseda KPV ČR. Oficiálním projevem uctila památku obětí sestra předsedkyně KPV ČR MUDr. Naďa Kavalírová. Dosavadní a následující program skvěle zachytil na fotografiích velký příznivce třetího odboje a přítel politických vězňů Mgr. Michal Kuchta z Hořic. Již od 3. září si je můžete prohlížet na webových stránkách KPV (www.kpvcr.cz).

Hlavní setkání politických vězňů s hosty a představiteli české demokratické politické garnitury proběhlo krátce po dvanácté hodině ve velkém sále poutnického domu.

Slovy moderátora vám přibližujeme jeho zahájení a průběh:

Vážení hosté, drazí poutníci svatohostýnští, milé sestry a bratři,

vítám vás s velkou radostí na naší čtrnácté děkovné pouti politických vězňů na Sv. \"památník
Hostýně. Počítáno od roku 1960, kdy jsme se zde poprvé setkali jako malá skupinka propuštěných vězňů, je to již čtyřicáté sedmé setkání. Omlouvám také svou loňskou neúčast, zkrátka jsem nemohl přijet, ale bylo mi to velmi líto.

U památníku obětem komunismu jsme uctili památku všech popravených, umučených a ve vězení zemřelých politických vězňů komunistického režimu u nás. Poprosím vás ještě o chvilku ztišení za všechny příslušníky třetího odboje, kteří již nejsou mezi námi a kteří také navštěvovali v minulosti Sv. Hostýn. (Minuta ticha.) Děkuji.

Řekl jsem již, že naše pouť je děkovná. Bez ohledu na mnoho současných problémů a zklamání z vývoje politické situace u nás je vždy za co děkovat. Řekne vám to v závěru i naše sestra předsedkyně. Kromě děkování máme ale také spoustu proseb a přání. Vrátím se k nim v průběhu setkání.

Nyní je na místě seznámit vás s dnešním programem:

Program považujeme za pevně daný. Na začátku jsou projevy hostů, vstup br. M. Šťastného (Memorandum z Žofína), příspěvek moderátora, čtení sestry předsedkyně a závěrečné duchovní slovo O. opata Michaela Josefa Pojezdného ze strahovského kláštera.

Vidíte, že program je nabitý a času je málo. Jistě pochopíte, že \"Hradní
nelze do něj vtěsnat dlouhou řadu otázek a odpovědí, či volnou tribunu. Mějte prosím pro to pochopení. Mnohé se můžete dozvědět z následujících projevů přímo z úst přítomných politických představitelů nebo vyrozumět z jejich vyslovených náznaků a nevyslovených zámlk. Přeji vám i jim k tomu mnoho úspěchů a prosím, aby se první z nich ujal slova.

Bude to pan starosta Antonín Stodůlka z Chvalčova.

Děkuji panu starostovi za jeho zdravici a představuji vám dalšího starostu, tentokrát pana starostu Orlů České republiky a poslance Ladislava Šustra.

U mikrofonu se dále vystřídají pan poslanec Petr Nečas, Dr. Vilém Holáň, pan poslanec Marek Benda a bratr Ing. Mirko Šťastný.

Řečníkům bylo poděkováno za jejich pozdravné projevy a za podporu našich snah o zlepšení dnešní politické situace. Pan starosta Orla vyzdvihl práci pro mládež, pan poslanec Petr Nečas ocenil zásluhy nás starších a vyslovil pevnou vůli pracovat pro ozdravění naší společnosti, náš věrný každoroční účastník hostýnských poutí pan Dr. Holáň nám chce dále pomáhat, i když je už opět pouze poutníkem-politikem a pan poslanec Marek Benda radikálně odsoudil dnešní katastrofální činnost české levice.

Bratr Mirko Šťastný připomenul odsouzení komunismu ústy švédského poslance Gőrana Lindblada v lednu 2006 v Radě Evropy a přečetl Memorandum z našeho letošního setkání na Žofíně.

Takže podtrženo a sečteno: máme toho hodně před sebou a chce to hodně trpělivosti a pevné víry i naděje.

Dovolte mi ještě pronést několik aktualit a poznámek k činnosti Konfederace politických vězňů. Začnu našimi neúspěchy. Nejvíce nás bolí, že musíme stále bojova\"seminář
t se zástupci různých ministerstev ohledně spravedlivého uznání a odškodnění vdov po popravených a sirotků po zemřelých vězních. Nesplněných slibů jsme se dočkali i ze strany Ministerstva kultury v záležitosti zřízení Mezinárodního muzea otrockých prací v Dolním Žďáru na Jáchymovsku. Týká se to i Věže smrti. Pan ministr slíbil vykoupit pozemek, ale skutek utek\‘. Velmi nás také mrzí neustálé dohadování kvůli zákonu o třetím odboji a otrockých pracích. Složení českých zákonodárných orgánů a dnešní stav takřka bezvládného mezivládí tyto snahy neustále komplikují — sotva se něco projedná, už se vystřídají partneři a můžeme začít znovu. Samozřejmě, že ve všech případech budeme i nadále pokračovat a budeme se snažit prosadit své spravedlivé požadavky.

Na druhé straně se našim zástupcům — bratrům Čestmíru Čejkovi a Mirko Šťastnému — podařilo prosadit vládní vyhlášku č. 622 z roku 2004, která nám vězňům přinesla vylepšení důchodů. Velký úspěch jsme zaznamenali na velkém mítinku občanů 1. máje 2006 na Letné. Za myšlenku uskutečnit Letnou vděčíme naší sestře předsedkyni. Byl to skutečně dobrý nápad. Po Letné přišel Žofín. Chtěli jsme na něm oslovit budoucí osádku naší bouřemi ohrožované vládní bárky, ale námořníci se zatím nekonají a jejich budoucnost je stále nejistá. Přesto byl Žofín ukončen radikálním Memorandem, které zde již přečetl br. Mirko Šťastný.

A my se dnes znovu obracíme na pana prezidenta a na představitele demokratických politických stran, aby v žádném případě nejednali s extremisty, vyhýbali se zhoubnému pragmatismu a neustupovali ze svých zásad a stanovisek pouze pro okamžitý zisk svých stran. K této situaci se Konfederace politických vězňů ústy sestry předsedkyně vyslovila jasně a, jak řekl televizní komentátor Václav Moravec, vehementně a razantně 25. srpna i v České televizi.

Jsme přesvědčeni, že všechny naše demokratické strany by teď měly projít očistou!

Mnozí z nás se obávají vzniku dvou vládnoucích stran. Tento politický systém velkých anglosaských států není u nás prozatím přijatelný. Pokušení moci a snadného vládnutí je veliké. Mohlo by se jednat o obdobu vlády jedné strany a té jsme si již užili nadmíru v minulosti.

Dalšími prosbami a přáními \"předsedající
se obracím na vás, sestry a bratři. Životně důležitou potřebu pro nás představuje jednota. Neznamená to ovšem, že se ve všech názorech musíme stoprocentně shodovat. Stačí však trochu tolerance, dobrá vůle k pochopení druhého, přátelské porozumění, hodně trpělivosti a umění odpouštět aspoň těm, kteří již dospěli k rozumnému uvažování.

Mnohým neshodám také zabráníme, když nebudeme jednat na základě nepravdivých nebo neověřených zpráv a nebudeme je rozšiřovat, třebaže nám budou připadat velmi pravděpodobné a senzační. A neodsuzujme celou Konfederaci, jedná-li se pouze o záležitost jednotlivců.

Mezi prosbami před třemi lety byla v bazilice vyslovena přímluva za spravedlivé vyřešení soudních obvinění bratra Vladimíra Hučína. Jistě víte, že místopředseda Krajského soudu v Ostravě Dr. Čestmír Duda nedávno bratra Hučína na neveřejném zasedání zcela rehabilitoval. Doufejme, že vše dobře dopadne i přes dovolání soudkyně Renaty Vesecké. Pro vaši informaci dodávám, že bratr Hučín kandiduje v podzimních volbách do Senátu.

Čas si dělá, co chce, a tak musím již končit. Přeji vám za sebe i za Konfederaci šťastný návrat domů a hodně síly k přemáhání různých zklamání a jiných potíží. Svěřme se se svými starostmi a potížemi Boží vůli a do ochrany P. Marie hostýnské, vždyť proto jsme sem dnes přišli! To vám ale lépe poví v závěrečném slovu O. opat Michael Josef Pojezdný.

Předposledním slovem nás ještě osloví naše sestra předsedkyně. Má velmi hezké děkovné povídání a já bych se musel hanbou propadnout, kdybych jí aspoň na chvíli nepůjčil mikrofon.

Vám všem pak děkuji za trpělivost a důstojný průběh poutě.

Zdař Bůh! Ave Maria!

Následovalo působivé čtení sestry předsedkyně. Text byl vyloven z internetovývh stránek. Autor nebyl uveden, ale byl připojen jeho souhlas s šířením tohoto poselství s jadrným názvem „Člověče“. Uveřejňujeme jej zde v plném znění:

Člověče,

jestliže jsi dne ráno vstal z postele spíše zdráv než nemocen,

jsi šťastnější než jeden milion lidí, kteří se nedožijí příštího dne.

Jestliže jsi nikdy nezažil boj ve válce, nepocítil osamělost ve vězení, agonii týraných nebo hlad,

pak jsi šťastnější než pět set milionů lidí našeho světa.

Jestliže můžeš vyznávat náboženství beze strachu z hrozby, že budeš zatčen nebo zabit,

jsi šťastnější než tři miliardy lidí na Zemi.

Jestliže máš jídlo v ledničce, jsi oblečen, máš střechu nad hlavou a svou postel,

jsi bohatší než sedmdesát pět procent obyvatel tohoto světa.

Jestliže máš konto v bance, nějaké peníze v peněžence a hromádku drobných v krabičce,

patříš k osmi procentům blahobytných lidí na světě.

Jestliže čteš tuto zprávu, jsi požehnán dvojnásobně, vždyť někdo na tebe myslel,

a nepatříš ke dvěma miliardám lidí, kteří neumějí číst.

Někdo jednou řekl: Pracujte, jako byste nepotřebovali žádné peníze.

Milujte, jako by vás nikdy nikdo nezranil. Tančete, jako by se nikdo nedíval.

Zpívejte, jako kdyby nikdo neposlouchal. Žijte, jako kdyby byl ráj na Zemi.

Na úplný závěr nás povzbudil Otec opat a s jeho požehnáním se naše poutnické shromáždění ukončilo se zvoláním: Ať žije Svatý Hostýn 2007!

Zaznamenal Leo Žídek

Dodatek

Na základě přání mnoha našich poutníků uveřejňujeme přímluvy (prosby), které byly čteny při mši svaté na naší letošní hostýnské pouti. Původně byly sepsány pro Letnou, ale byly tam nakonec nahrazeny jiným programem podobného obsahu. Uplatnili jsme je v tomto roce již několikrát. Například při Rekviem v Karviné, na Jáchymovském pekle, v Ostravě a jinde. Nic nebrání tomu, abyste je při vhodné příležitosti použili i vy. Příští rok napíšeme zase jiné. Zde je text těch letošních:

Přišli jsme na tento svět a netušili jsme, jak se bude utvářet náš život. Dej nám, Pane, sílu, abychom bez hořkosti unesli svou minulost a pevnou vírou prosvětlili svou budoucnost.

Neustále se pokoušíme pochopit tajemství utrpení a trápíme se nad existencí zla. Přiveď nás, Pane, k tomu, abychom se více zamýšleli nad tím, proč se nemáme rádi a proč neusilujeme o to, abychom přemáhali zlo dobrem.

Odmítáme pomstu, ale velmi toužíme po odsouzení zločinů minulosti. Podpoř, Pane, také naši snahu po odpuštění; abychom nenáviděli pouze zlo, ale nezatracovali jeho nositele, neboť máme milovat i své nepřátele.

Těžce se vyrovnáváme s Tvými požadavky a není nám často příliš jasná Tvá vůle, ale nauč nás poznávat, že láska je více než nenávist.

Čím více zklamání nás ještě v životě potká, tím více nám uděl naděje.

Děkujeme Ti, Pane, za velký dar svobody. Nauč nás prožívat ji v řádu a odpovědnosti a daruj pokoj našim dnům!

Dej poznat naší mládeži, že Ty jsi cesta, pravda a život a že čistě prožité mládí přináší velkou radost.

Přijmi do své náruče všechny popravené, umučené a zemřelé bratry a sestry, kteří položili své životy také za nás a za naši lepší budoucnost.

L. Ž.

Leopoldov 2006

Případní individuální zájemci z jiných míst mohou přisednout na této trase po předběžném ohlášení. Doprava z místa jejich bydliště na nástup do autobusu a zpět bude dodatečně uhrazena. Informace podá ústředí KPV.

Redakce MK

Cena GRATIAS AGIT pro Konfederaci politickýh vězňů

Slavnostnímu aktu předání byli přítomni — předsedkyně KPV Naděžda Kavalírová, místopředsedové — Mirko Šťastný, Jan Hajný, Zdeněk Kovařík, Jiří Málek, dále členové předsednictva Josef Podpěra, Milan Nerad, Rudolf Macek, Ivan Kieslinger a další představitelé KPV.
Cenu předával ministr zahraničí pan Cyril Svoboda.

Zdůvodnění:

Konfederace politických vězňů ČR je dobrovolná organizace sdružující politické vězně komunistického režimu bývalého Československa.
Konfederace politických vězňů je tvořena žijícími občany České republiky, kteří byli \"představitelé
komunistickým režimem po roce 1948 vystaveni nebývalému teroru jako byly popravy, mučení, dlouholetý žalář, konfiskace majetku, ale i společenská a sociální diskriminace. Z původních cca 450 000 postižených dnes podle odhadu organizace žije necelých 8 000. Jsou to lidé, kteří stělesňují kontinuitu demokratické tradice v naší zemi a kteří coby „spravedliví“ v biblickém smyslu ukazují, že věřit v demokracii se z dlouhodobého hlediska vyplácí.
Ze společenského hlediska je třeba považovat činnost Konfederace politických vězňů za občanskou aktivitu, která přispívá k dobrému jménu České republiky v zahraničí. Dnešní civilizace si stále ještě na počátku nového milénia vytýká za cíl co nejcitlivěji\"představitelé
reflektovat dvacáté století. Toto století nebylo jen stoletím nevídaného technického rozvoje a konce studené války, ale i stoletím masových represí a státních vražd. Konfederace sdružuje mnohé z těch, kdo v nebezpečném čase bojovali a nyní jsou i přes pokročilý věk a nezřídka podlomené zdraví ochoti aktivně sdílet svou životní zkušenost v českém i mezinárodním kontextu. A jelikož není možné vyjmenovat, natož ocenit všechny jednotlivě, patří se je alespoň ocenit v zastoupení organizace, s níž se ve velké míře identifikují.

Po slavnostním aktu předání bylo společenské setkání s ministrem zahraničí a ostatními oceněnými v prostorách Černínského paláce.

Dalšími laureáty ceny GRATIAS AGIT byli :
Madeleine Albrightová — USA, Kenneth Belshav — Irsko, Sir Anthony Colman — Velká Británie, Josef Čermák — Kanada, Eva Dvořáková — Slovinsko, Xavier Galmiche — Francie, Kao Sung — Ming — Tchaj-wan, Tomáš Kosta — ČR/Německo, Kateřina Neumanová — ČR, Jiří (Georg) Nováček — Rakousko, Petra Procházková — ČR, Jaroslava Moserová—Davidová — ČR, Jeho Veličenstvo Norodom Sihamoni, král Kambodže — Kambodža, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová — Kanada, Tomáš Špidlík — Vatikán, Helena Voldánová — Argentina, Ivan Wilhem — ČR, Orhan Yuce — Turecko, Americký Sokol — USA, Glass Gallery Hittfeld — Německo, Univerzita zahraničních studíí — Jižní Korea, pánové prof. Jae-il Kwon a Prof. Kyu-Chin Kim.

………………………… …
Po roce 1989 vznikla v naší zemi řada prestižních ocenění, kterými bylo postupně zaplňováno vakuum z doby komunistické diktatury. Mnozí obětaví lidé, kteří se svou prací zasloužili o věhlas českých rukou a myšlenek, za minulého režimu sklízeli jen nevděk. K odstranění — či alespoň zmírnění — této absurdní nespravedlnsti se pokusilo také přispět Ministerstvo zahraničních věcí. V roce 1997 zřídilo Cenu GRATIAS AGIT , kterou pravidelně „vzdává dík“ jejím laureátům.

Mnozí z oceněných jsou naši krajané, které sice osud zavál do všech koutů světa, přesto však nezapomněli na svůj původ, vždy se k němu hrdě hlásili a šířili slávu malé země v srdci Evropy, jejíž velikost se neměří rozlohou ani počtem obyvatel. Zvláštní poděkování patří přátelům České republiky, kteří vedle své profese, bez nároků na odměnu, ve volném čase propagovali či propagují naši vlast a pomohli ji významnou měrou zviditelnit na mapě světa. Hlubokou úctu si zaslouží také mnohá zahraniční i tuzemská občanská sdružení v neziskovém sektoru, která posilují porozumění a přátelství mezi příslušníky našeho a jiných národů.

Velmi si vážíme každé individuální inciativy ve prospěch naší země, rozvoje hnutí krajanů a přátel České republiky ve světě, stejně jako nadšení tuzemských organizací či spolků zaměřených na zlepšování vzájemných mezilidských vztahů ve spojitosti se jménem České republiky. Výrazem této úcty je mimo jiné každoroční předání křišťálového glóbu zasloužilým osobnostem a organizacím, které nejvýznamnějším způsobem zviditelňují Českou republiku v zahraničí.

Zdravice prezidenta republiky Václava Klause …

Za připomenutí stojí i ona lehkost, s jakou lze zneužít a proti lidem obrátit i taková, na první pohled pozitivní slova, jako je práce, pracující či solidarita. Jak lze s jejich pomocí šířit nenávist a ospravedlňovat perzekuci nevinných. Jak lze tuto oslavu změnit v demonstraci lidského ponížení a občanské bezmoci.

Někdy se zdá, jako by v naší veřejnosti vzpomínky na tuto dobu slábly a jako by sama naše veřejnost na ni nechtěla vzpomínat. Jenom proto se stalo, že o práci a o jejím svátku mohli v uplynulých letech na tomto místě hovořit někteří naši spoluobčané s nostalgií po dobách totality a s nenávistí ke svobodě a demokracii, díky nimž — paradoxně — i oni sami své názory dnes nemusejí skrývat. Proti těmto postojům je třeba rozhodně vystupovat a jsem rád, že jste to Vy, lidé, kteří mají nezpochybnitelné morální právo tak činit, kdo naši veřejnost na tyto věci neúnavně upozorňují a kdo ji učí nezapomínat na naši komunistickou minulost.

Pro mnohé z nás, kteří jsme v éře komunistické totality žili, leží na tomto dni stín vzpomínek, které mají hořký obsah. Proto je dobře, že jste se letos ke svému shromáždění sešli právě zde, na Letenské pláni, na tomto symbolu komunistického zneužívání svátku práce jak v minulosti, tak i v letech nedávných. Věřím, že Vaše aktivity povedou naši společnost k hlubšímu přemýšlení o minulosti a současnosti, a že nám všem budou varováním, poučením i inspirací.

Václav Klaus

V Praze dne 1. května 2006