Říjnové prohlášení KPV k současnému vlivu KSČ-KSČM

V současném období neustále sílící spolupráce některých politiků s komunistickými představiteli je nanejvýš nutné, abychom nemlčeli a podpořili i ty, kteří chtějí těmto levicovým námluvám učinit přítrž. Žaloba komunistického pohlavára na představitele koaliční strany, který otevřeně připomenul, že komunistická strana je zločinná organizace, je varujícím mementem a vzbuzuje obavy před možnými pokusy zrušit i zákon č. 198/93 Sb. O protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Je docela možné, že příště může být obžalována i samotná Konfederace politických vězňů.

Z těchto důvodů Konfederace politických vězňů varuje :

Komunismus v teorii i praxi znamená vládu násilí.

Komunismus ve světě má na svědomí více než sto milionů lidských životů.

Komunismus je nereformovatelný. Jakákoliv změna by znamenala popření jeho vlastní podstaty.

Komunismus a demokracie jsou neslučitelné pojmy.

KSČM propaguje komunistické učení o násilí. Tvrzení, že je parlamentní stranou, je paradoxní projev a svědčí o zneužívání demokracie. KSČ byla zákonem č. 198/93 Sb. Prohlášena za zločineckou organizaci. V září 2005 řekl opět jeden z komunistických představitelů (Vojtěch Filip), že současná komunistická strana je přímou pokračovatelkou KSČ.

My, političtí vězni komunistického režimu a příslušníci třetího odboje, jsme jedněmi z mála žijících svědků komunistických zločinů v naší vlasti před více než padesáti lety a později. Je naší povinností, abychom svým spoluobčanům připomínali nebezpečí komunismu, jehož pokračovatelé se chtějí opět uchopit moci.

MUSÍ SE TAKOVÁ HISTORIE OPAKOVAT —

(říjen 2005)