Rezoluce XV. kongresu Inter-Asso

– právně následné současné státy zajistili podle práva odpovídající vyrovnání za otrockou a nucenou práci,

– pro své občany a jejich pozůstalé ale i pro občany jiných států (podle příkladu Německa a Rakouska)

– v rozsahu odpovídajícím provedené práci a jejímu hospodářskému významu

s přihlédnutím

– k tehdejším mimořádným a tvrdým životním podmínkám postižených,

– k fyzickému a psychickému utrpení a 

– k poškození zdravotního stavu postižených, vyplývajícímu z tehdejších pracovních rizik.

Rezoluce byla jednomyslně schválena delegáty XV. Kongresu Inter-Asso — zástupci

národních organizací bývalých politických vězňů komunismu z 

Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Česka, Chorvatska, Estonska,

Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Slovinska a Slovenska