Revue Paměť a dějiny

„Při budování ústavu jsme si uvědomovali se stále větší intenzitou, že musíme
vylepšit práci vůči médiím. Že nestačí pouze odhalovat fakta pro úzkou skupinu historiků a odborníků, ale musíme s nejdůležitějšími výsledky našich objevů seznámit širokou
veřejnost. Proto bychom rádi převzali otěže presentace informací o naší minulosti. K faktům se chceme
vyjadřovat podrobněji než běžná média. Je ale problém jak na to jít, aby to bylo nejen poučné, ale
i čtivé. Přestože jsme měli velkou práci s budováním a stěhováním ústavu,
vydali jsme již první číslo čtvrtletníku „Paměť a dějiny“. Na žádost PSP ČR bylo toto
první číslo věnováno druhému odboji za druhé světové války, který je
stále polem neoraným ve vojenské kontrarozvědce. Každý den se objevují nové věci. Přišlo
o život tolik lidí, že nejde toto období našich dějin pominout,“
uvedl PhDr. Pavel Žáček,
ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů při presentaci časopisu v kavárně Academia na Václavském náměstí.

„Od 1. února bude zprovozněna budova na Žižkově a převezmeme sborník archivu ministerstva vnitra. Jedna
část je dosud pod ministerstvem vnitra druhá pod ministerstvem obrany. Instituci s podobným
posláním mají i v Pobaltí, Polsku, Maďarsku a Slovensku. My jsme ale paradoxně dál
v otevřenosti archivu. V Německu mi kolegové řekli, že začerňují a začerňují a jsou byrokratickou
institucí. V Polsku mohou občané do archivu nahlížet jen za asistence tajných služeb.
U nás ne. Již jsem i v Maďarsku avizoval, že jim dýchneme na záda. Náš zákon
nenařizuje začerňovat a zpravodajské služby ho přijaly za svůj. Otevřeli jsme i v Brně v Kanicích
další badatelny,“ říká posluchačům v nabité kavárny Akademia doktor Žáček.
„Byly provedeny mezioborové diskuse a rádi bychom kromě vydávání tohoto čtvrtletníku
pořádali dvakrát do měsíce diskusní panely,“ doplňuje historik Petr Blažek, který přišel na tiskovou konferenci vzhledem k pozdním hodinám i s dcerkou na ruce. Do revue přispěl do rubrik „Zabaveno!“ a “Místa paměti“ působivými články.

„Přílohou časopisu je i CD, které vydala redakce za spolupráce s Mikulášem Kroupou a Adamem
Drdou z „Rádia Česko“, aby čtenáři slyšeli i autentické hlasy těch, o nichž je
v časopisu řeč. První dvě čísla nám dotuje ministerstvo vnitra, pak chceme jít na stánky,“ uvedl šéfredaktor časopisu Petr Koura.

Michal Haslinger — se souhlasem předkladatele Zd. K.