Reakce pobočky KPV Litoměřice

Jsem přesvědčen, že dnes již je málo těch, kteří by se mohli postavit do řady a udělali a obětovali ze svého života pro KPV tolik, co Naďa! Od začátku činnosti KPV její práce na Ministerstvu spravedlnosti, na ústředí jako členka předsednictva a předsedkyně sociální komise ji zaslouženě posunuly do funkce předsedkyně KPV. Její jednání bylo vždy čestné a nezištné.

Říká se, že nevděk světem vládne, což se bohužel potvrzuje i v našich řadách. Je vidět, jak stárneme a zapomínáme. Znám dr. Naďu Kavalírovou od začátku, kdy spolu s ing. Mirko Šťastným se bez ohledu na čas a rodinu věnovali práci pro KPV. Naďu je možné i dnes zastihnout večer při prác v kanceláři. To jí také někdo závidí? Zapomínáme i na to, co po svém zvolení musela řešit? Po onemocnění tajemníka by podle Vás neměla ani právo volby spolupracovníků pro zajištění chodu ústředí? Právě v této době se se žádostí o pomoc obracela na předsedy blízkých poboček. To si nepamatujeme nebo si to nechceme připomínat?

Nevím s kým ještě, ale spolu jsme se o tom bavili a musím přiznat, že jsem její volbu nejen schvaloval, ale doporučoval. Nevím, jestli je nebo není její dcera členkou KPV, ale podle stanov ji nikdo nemůže upírat právo být členkou KPV. Rozhodně patří mezi režimem postižené a jako taková má větší důvěru, aspoň mezi MUKLY by ji mít měla. Vzpomeňme si, že v prvních stanovách KPV musel mukl zemřít, aby se rodinný člen mohl stát při dodržení stanov členem KPV. Tehdy jsme si asi představovali, že nebudeme stárnout, že nebudeme potřebovat, aby se o nás také někdo mladší zajímal, aby za nás dále naše myšlenky a ideály svobody a demokracie prosazoval. A co naše sliby o jednotě, přátelství? Do těch rozhodně článek, který odsuzuji jako nepravedlivý a neopodstatněný nespadá.

KPV ČR pobočka 32 Litoměřice se na své řádné členské schůzi za předsedkyni plně postavila a vyslovila jí naši podporu.

V Litoměřicích dne 26. 9. 2007 

Vladimír Chlupáč v.r.,
předseda KPV ČR pobočka 32 Litoměřice

Související články: