Reakce na kritické stanovisko Ing. Paroubka

Věc se týká pietního aktu na pohřebišti v Motole. Hluboce se mě dotýká tato část
— cituji: „Sociální demokracie patřila mezi největší politické soupeře KSČ a sociální demokraté byli pro představitele komunistů doslova třídními nepřáteli.
Vyzýváme ty členy Konfederace politických vězňů, kteří s takovými praktikami
současného vedení nesouhlasí, aby tento svůj postoj vyjádřili. V opačném případě
hrozí totiž privatizace konfederace a její zneužívání k propagaci politických
názorů pouze jedné části politického spektra. Proto žádáme od jejího vedení
veřejnou omluvu“.

Dovolte, abych také já vyslovila stanovisko jménem KPV ČR. Příprava akcí pod hlavičkou KPV ČR je
dlouhodobá. Tudíž i Motol byl připravován v časovém předstihu. Bylo nutno sladit časový
prostor celého ceremoniálu s ČT (vysílání na živo) s Hradní stráží
(hudební doprovod, čestná stráž a nosiči věnců) a se Správou Motolského pohřebiště.

Demokratické kluby parlamentních stran byly písemně pozvány s dotazem, zda akceptují
účast, projev, květiny. Klub ČSSD sdělil: účast, květiny a jméno delegovaného. Tudíž bez
projevu.

Pan poslanec JUDr. Stanislav  Křeček  přišel sólově. Pozdravili jsme se. V obřadní síni, před
zahájením pietního aktu, měl možnost projevit zájem o projev, jako to učinil poslanec pan P. Severa,
nestalo se. Odcházeli jsme v průvodu od obřadní síně k Památníku. Také věnec KPV
ČR, která průvod vždy uzavírá, zůstal , ještě s dalšími květinami, bez
„věnconosičů“ Hradní stráže.

My ale víme, že květiny se vždy dostanou včas na správné místo. Organizace KPV ČR je spolehlivá.
Proto bylo zcela zbytečné, aby  delegace ČSSD nesla květiny osobně. Na místě pietního aktu
u Památníku byla stále ještě možnost přihlásit se k projevu ač časový harmonogram byl
napjatý. Opět  se tak nestalo.

Urničky beze jména pouze s číslem a je jich více jak polovina, u kterých se zatím
nepodařilo dopátrat onoho vlastníka a jsou uloženy na pohřebišti, je to podobné jako Hrob neznámého
vojína. Možná, že některá z těchto urniček bude patřit hrdinovi ze sociální demokracie.
Vždyť strana, v jejímž čele stojíte, zaplatila v minulosti na bojištích 1. a 2. SV nemalou oběť a komunisté v 50. — 60. letech minulého století zcela záměrně a plánovaně,
v rámci likvidačního procesu, mařili životy nejlepších členů sociální demokracie.

Proto Vaši kritiku přijmout nemohu, za KPV ČR i za sebe se omlouvat nehodlám a nebudu,  naopak
očekávám omluvu ze strany  pana poslance JUDr. Stanislava Křečka.

Závěr: ani předseda silné parlamentní strany nemůže resp. nesmí obvinit Konfederaci politických
vězňů ČR z jednání, které se nestalo. Vždyť v  Konfederaci jsou členové
i příznivci Vaší strany  a v minulosti položila na oltář vlasti nemálo obětí.

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČR