Radu Ústavu pro studium totalitních režimů povede Kavalírová

Na příštím zasedání 18. prosince chtějí radní debatovat o jmenování
ředitele celého ústavu. Jediným kandidátem je zatím vládní zmocněnec Pavel
Žáček, který v současnosti řídí Archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra.

O vznik ústavu se v parlamentu přeli pravicoví poslanci s levicovou opozicí. Podle té může
nová instituce přinést politické ovlivňování výkladu dějin. Podle pravice má naopak
zpřístupnění dat tendenčnímu výkladu historie zamezit.

Ústav pro studium totalitních režimů by měl archivovat a zveřejnit data bezpečnostních složek
bývalého komunistického Československa. Má se také věnovat období nacistické okupace.
Jedním z prvních počinů Ústavu je časopis Paměť a dějiny, instituce má také vlastní
webové stránky www.ustrcr.cz.

Zd. K.