Rada Evropy je pro odsouzení zločinů komunismu

odkaz: První překlad rezoluce 

V přijaté rezoluci se rovněž uvádí, že vláda komunistických totalitních režimů ve východní a střední Evropě byla poznamenána masivním porušováním lidských práv a že pád těchto režimů nevedl k debatě o těchto zločinech. Parlamentní shromáždění je přitom přesvědčeno, že uvědomění si historie je jednou z podmínek pro to, aby se takové zločiny neopakovaly.

Nebyl ale přijat návrh, který vyzýval výbor ministrů Rady Evropy ke krokům ve prospěch mezinárodního odsouzení zmíněných zločinů. Pro jeho přijetí byl zapotřebí souhlas dvoutřetinové většiny, pro ale hlasovalo jen 85 poslanců.

Miroslav Beneš rezoluci podpořil Zpravodaj politické komise Parlamentního shromáždění Göran Lindblad ze Švédska zdůraznil po zahájení debaty, že odsoudit zločiny komunismu je naléhavě nutné už kvůli morální podpoře, kterou to bude znamenat pro jeho žijící oběti.

Pro přijetí rezoluce se vyslovil i poslanec ODS Miroslav Beneš, který v diskusi vystoupil jako první. Pozastavil se nad relativizováním zločinů komunismu a řekl, že zatímco nacismus byl odsouzen během krátké doby, u komunismu tomu tak nebylo.

V diskusi by mimo jiné měla vystoupit také česká komunistická poslankyně Kateřina Konečná.

ČTK