První překlad rezoluce!

související článek: Rada Evropy je pro odsouzení zločinů komunismu  

Rezoluce 1481 (2006)[1]

1. Parlamentní shromáždění odkazuje na svou Rezoluci 1095 (1996) o opatřeních k odstranění dědictví bývalých komunistických systémů.

2. Totalitní komunistické režimy, jež v minulém století vládly ve střední a východní Evropě a které jsou stále ještě u moci v několika zemích světa, byly bez výjimky charakterizovány rozsáhlým porušováním lidských práv. Porušování se lišilo v závislosti na kultuře, dané zemi a historickém období a zahrnovalo individuální i kolektivní vraždy a popravy, smrt v koncentračních táborech, smrt vyhladověním, deportace, mučení, nucené práce a další formy masového fyzického teroru, pronásledování na národnostním a náboženském základě, porušování svobody svědomí, myšlení a projevu, svobody tisku a také nedostatek politické plurality.

3. Tyto zločiny byly ospravedlňovány ve jménu teorie třídního boje a zásady diktatury proletariátu. Výklad obou zásad pak opodstatňoval “odstraňování” lidí, kteří byli považováni za škůdce výstavby nové společnosti a jako takoví byli nepříteli totalitních komunistických režimů. Obrovský počet obětí těchto zločinů v každé této zemi tvořili její vlastní občané. Byli to zejména lidé v bývalém SSSR, kteří výrazně převyšovali obyvatele jiných zemích z hlediska celkového počtu obětí.

4. Shromáždění si uvědomuje, že přes zločiny totalitních komunistických režimů některé evropské komunistické strany přispěly k dosažení demokracie.

5. Pád totalitních komunistických režimů ve střední a východní Evropě nebyl ve všech případech doprovázen mezinárodním vyšetřováním zločinů, jež tyto režimy spáchaly. Navíc pachatelé těchto zločinů nebyli mezinárodním společenstvím předvedeni před soud, jak se stalo v případě hrůzných zločinů spáchaných národním socialismem (nacismem).

6. Proto je veřejné povědomí o zločinech spáchaných totalitními komunistickými režimy velmi chabé. Komunistické strany jsou v některých zemích legální a aktivně působí, v některých případech se dokonce ani nedistancovaly od zločinů spáchaných v minulosti totalitními komunistickými režimy.

7. Shromáždění je přesvědčeno, že historická paměť je jedním z předpokladů pro to, abychom se v budoucnu dokázali podobných zločinů vyvarovat. Navíc morální zhodnocení a odsouzení spáchaných zločinů hraje významnou roli ve výchově mladé generace. Jasný postoj mezinárodního společenství k minulosti se může stát výchozím bodem dalšího postupu a činnosti.

8. Navíc se Shromáždění domnívá, že ty oběti zločinů spáchaných totalitními komunistickými režimy, které jsou dosud naživu, či jejich rodiny, si zasluhují sympatie, pochopení a uznání jejich utrpení.

9. Totalitní komunistické režimy jsou v některých zemích světa stále aktivní a zločiny jsou páchány i nadále. Vnímání národních zájmů by nemělo zemím bránit v náležité kritice současných totalitních komunistických režimů. Shromáždění ostře odsuzuje veškeré takové porušování lidských práv.

10. Diskuse a odsouzení, k nimž dosud došlo na národní úrovni v některých členských zemích Rady Evropy, nemohou mezinárodní společenství zbavit povinnosti zaujmout jasný postoj ke zločinům spáchaným totalitními komunistickými režimy. Má totiž morální povinnost tak bez dalšího otálení učinit.

11. Rada Evropy je vhodnou mezinárodní platformou pro takovou diskusi. Všechny bývalé evropské komunistické země, s výjimkou Běloruska, jsou dnes členskými státy a ochrana lidských práv a zákonnost jsou základními hodnotami, jež podporují.

12. Proto Parlamentní shromáždění ostře odsuzuje rozsáhlé porušování lidských práv páchané totalitními komunistickými režimy a vyjadřuje obětem těchto zločinů sympatie, pochopení a uznání.

13. Navíc vyzývá všechny komunistické a postkomunistické strany ve svých členských státech, které tak dosud neučinily, aby přehodnotily dějiny komunismu i svou vlastní minulost, jasně se distancovaly od zločinů spáchaných totalitními komunistickými režimy a jednoznačně je odsoudily.

14. Shromáždění se domnívá, že takový jasný postoj mezinárodního společenství povede k dalšímu usmíření a navíc snad povzbudí historiky na celém světě k tomu, aby pokračovali ve výzkumu zaměřeném na odhalování a objektivní ověřování těchto událostí.

[1] Diskuse Parlamentního shromáždění dne 25. ledna 2006 (5. zasedání) (viz Doc 10765, zpráva Výboru pro politické záležitosti, zpravodaj pan Lindblad.) Text upraven Shromážděním dne 25. ledna 2006 (5. zasedání).

Redakce kpvcr.cz (MK)