Protokoly totalitní vojenské kontrarozvědky jsou na webu

Databáze zahrnuje celkem 309 protokolů, které obsahují záznamy zhruba o 140.000 lidech. Podle
ředitele archivu Ladislava Bukovszkého je hlavním důvodem zpřístupnění záznamů snaha
o maximální transparentnost. S problémem archivů předlistopadových bezpečnostních složek
je spjata řada afér. 

V protokolech se nacházejí údaje o osobách, o něž se zajímaly součásti
kontrarozvědky po celém Československu. „Mohla to být prověřovaná osoba, mohl to být
spolupracovník
,“ uvedl zástupce ředitele archivu Martin Pulec. Kromě pomocných protokolů existoval
také centrální registr VKR v Praze. Pulec doplnil, že v brzké době by měly být zveřejněny
všechny registrační a archivní protokoly.

Pomocné protokoly vznikaly na expoziturách kontrarozvědky. Když expozitury získaly spolupracovníka nebo
údaj o prověřované osobě, zaevidovaly informace do protokolu. Současně údaj nahlásily na centrálu.

V seznamu najdete Snítilého

Nejstarší ze zveřejněných protokolů pochází z roku 1954, nejmladší je z roku 1989. Jednotlivé osoby lze v databázi vyhledávat podle jejich příjmení. Databáze mimo jiné
potvrzuje dřívější informaci médií, že v protokolech jsou dvě zmínky o poslanci a bývalém členovi ČSSD Evženu Snítilém.

Snítilý byl veden pod krycím jménem Roman, z dokumentu na internetu se ale nedá jednoznačně
určit, zda byl spolupracovníkem, nebo evidovanou osobou kontrarozvědky. Deník Právo na jaře napsal, že Snítilý byl při spolupráci s kontrarozvědky v pozici, kterou lze označit za agenta. Poslanec se bránil tím, že má negativní lustrační osvědčení.

Archiv se při zveřejňování protokolů nechal částečně inspirovat bratislavským Ústavem paměti
národa, který na Slovensku zkoumá zločiny fašismu a komunismu. Ten na internetu už dříve
zpřístupnil záznamy vojenské kontrarozvědky ze slovenských archivů.

Vojenská kontrarozvědka měla za minulého režimu vytvořit z armády poslušný nástroj
politické moci. Mezi její hlavní úkoly patřilo odhalování aktivit západních
tajných služeb, velezrady, teroru, diverze, nepřátelské propagandy či příprav zběhnutí.
Soustřeďovala nejen zpravodajské, ale i policejní pravomoci.

Zdroj: www.ihned.cz, ČTK