Projev primátora Hradce Králové Ing. Otakara Divíška dne 8. května 2009

Díky občanskému sdružení Mladá občanská platforma a Konfederaci politických vězňů,
kteří získali licenci pro promítání v České republice byla  hradecká
premiéra filmu již  18. 3. 2009 v kině Centrál.

Myslím si, že pravdu znát musíme, abychom se z ní mohli poučit…

 Dokument přináší důkazy, že K. Marx a B. Engels byli tvůrci tzv. revolučního holocaustu
a označuje je za zakladatele politické genocidy — cílené likvidace vybraných skupin obyvatel
pro vítězství revoluce a třídního boje. Film popisuje, jak během let 1929 —
1934 zemřelo jen na Ukrajině téměř 10 milionů obyvatel, z toho v důsledku cíleného
hladomoru, v roce 1932 — 33 na 7 milionů. Záměrná likvidace obyvatel, pod dozorem
a aktivní účasti sovětských ozbrojených složek, byla z příkazu J. V. Stalina zajistit
„uklidnění politické situace na Ukrajině“. Zcela běžné bylo zabíjení obyvatel podle
kvót a starších dětí. Film se také věnuje  nástupu A. Hitlera k moci
v Německu, popisuje tajné dohody  J. V. Stalina s A. Hitlerem, mimo jiné i na rozdělení
Evropy ( okupace a rozdělení Polska, sovětský útok na Finsko ), a odhaluje dosud neznámou
spolupráci nacistické SS, Gestapa a sovětské NKVD — při výměně informací,
dodávání surovin nacistům, výcviku, a dokonce při likvidaci Židů, které sovětští
komunisté vydali nacistům… Sověti také pomáhali navádět nacistické bombardéry
na  Polsko, a dobové dokumenty dokládají i společný hold hákovému
kříži a podepsanou dohodu o plánovaném rozdělení Evropy… 

Chtěl bych říci, že si nesmírně vážím všech vojáků východních
i západních armád, kteří bojovali proti fašismu. Vážím si i obyčejných
lidí, kteří měli odvahu a postavili se okupantům. Mnozí zaplatili cenu nejvyšší. Na ně
budu vždy vzpomínat a jejich památku budu ctít…Jsem ale  také přesvědčen,
že musíme znát pravdu o naší vlastní historii. Je faktem, že mocenské dohody
velmocí o rozdělení osvobozeného světa měly přímé dopady i na naší zemi
a umožnily nástup komunistické strany k moci a následnou mnoha desetiletí
trvající totalitu.

 Při této příležitosti musím zmínit i slova Karla Havlíčka Borovského,
který  před nebezpečím  komunismu varoval dokonce již před více než 150 lety, kdy napsal, cituji:
„komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, …takové
učení jest nanejvýš bláznovské a že se mohlo vyrojit jen z hlav několika pomatených
lidí…“ Domnívám se, že jednostranná interpretace dějin je vždy špatná. Hledejme
pravdu v diskusi a v důkazech, ne v ideologii… Jsem přesvědčen, že toto moje varování je
i nyní aktuální, komunisté zůstávají stále stejní…

Dokument bude pro veřejnost — pro velký zájem — promítán v kině
Centrál  ještě jednou
, a to  27. května 2009 od 20,00 hod. 

Děkuji Vám za pozornost…

Hradec králové — Výročí osvobození — 8. květen 2009 — Masarykovo
náměstí

Zdroj: Zd.K.