Prohlášení předsednictva KPV ČR k slavnosti na Ministerstvu obrany ČR 27. října

Důvod, který paní Mašínová pro své rozhodnutí odmítnout vyznamenání
svého otce uvedla a který zmíněná skupina občanů v posledních letech již několikrát
použila k neoprávněné kritice KPV ČR a její předsedkyně Dr. Naděždy Kavalírové, je však
smyšlený a nikdy nebyl doložen fakty.

KPV ČR pochopitelně uznává věcnou kritiku a svobodu slova za předpokladu, že se jedná o pravdivá
obvinění. Odsuzuje však mediální kampaň, která byla v posledních letech
u nás proti KPV ČR stejně jako v ostatních postkomunistických státech proti ostatním
organizacím bývalých politických vězňů a obětí komunismu zahájena a vedena
bulvárním způsobem protidemokratickými silami. Nikdo jiný totiž nemá z takové kampaně
prospěch.

V této souvislosti si proto paní Mašínovou dovolujeme požádat, aby ještě jednou zvážila
své nešťastné rozhodnutí, nebránila veřejnému ocenění zásluh svého otce za svobodu naší vlasti a nespojovala jeho světlou památku s výše zmíněnou nedůstojnou
mediální kampaní.

 Předsednictvo KPV ČR

V Praze dne 30.10.2008