Prohlášení poradního kolegia („bývalého“) ředitele USTR

 1. nesouhlasí s protiprávním odvoláním ředitele ÚSTR Mgr. Daniela Hermana, Radou USTR a  jeho nezákonným propuštěním;
 2. nesouhlasí s protiprávním odvoláním a výpovědí 1. náměstka ředitele
  ÚSTR, plk. PhDr. Eduarda Stehlíka;

 3. plně podporuje ředitelku Archivu bezpečnostních složek, PhDr. Zlatuši Kukánovou, v setrvání ve  funkci;

 4. nesouhlasí s potenciálním jmenováním Mgr. Zdeňka Hazdry a dalších osob ze skupiny Mgr.
  P. Foglové do manažerských funkcí vzhledem k jejich plné nekompetentnosti;

 5. požaduje okamžité odstoupení všech členů Rady ÚSTR zodpovědných za současnou destabilizaci této
  důležité instituce, která má sloužit k vyrovnání se s totalitními režimy
  v minulosti.

Za správnost:

Miroslav Lehký, předseda poradního kolegia ředitele ÚSTR

V Praze dne 15. 4. 2013