Prohlášení Politické komise KPV ČR k současnému ohrožení demokracie v ČR

Naopak jsme připustili, že opět povstávají staronové mocenské struktury a již zcela otevřeně pokračuje
útok extremistických levicových sil proti stávajícímu demokratickému řádu.
Komunisté obratně a rafinovaně napadají chybné kroky části politické a zákonodárné garnitury a získávají na svou stranu mnoho nespokojených občanů. Situace
v naší zemi se nyní nebezpečně podobá období mezi koncem druhé světové války a únorem 1948. Představitelé dnešní komunistické strany, která má zastoupení
i v nejvyšších ústavních orgánech, už dnes velmi sebejistě prohlašují, že o jejich
vstupu do vlády rozhodnou voliči. Počítají samozřejmě s podporou sociálních demokratů, jim
nakloněných odborů a jiných spřízněných organizací.

Pražská buňka Strany Práv Občanů ZEMANOVCI iniciovala 11. dubna 2013 v Praze schůzku, na niž
pozvala zástupce ČSSD, KSČM, Asociace samostatných odborů a jiných nevládních organizací, a společně pak ustavili Levicové fórum s cílem přivést naši zemi zpět k socialismu
s rudou tváří. Mezi podporovatele těchto snah jistě nebude chybět Slovanský výbor,
který nesouhlasí s naším členstvím v NATO, nebo Vlastenecké fórum,
jehož součástí je také Klub českého pohraničí, sdružující
někdejší příslušníky Pohraniční stráže. Se zástupci Vlasteneckého
fóra
se 12. dubna setkal i náš dnešní prezident.

Účastníci nově založeného Vlasteneckého fóra souhlasí se spoluprací
sociálních demokratů s komunisty. Ústy předsedy Asociace samostatných odborů Bohumíra
Dufka prohlašují, že je zapotřebí ovládnout Sněmovnu, změnit Ústavu a prosadit zákon
o obecném referendu. Jsou si jisti, že je lidové vrstvy po jejich důkladné demagogické propagandě ve všem podpoří.

Dalším políčkem naši demokracii je rozvrat, který politickými intrikami levice připravil
ÚSTR o staré vedení. Také mnoho dalších odborných pracovníků dostalo již
od čerstvě dosazené ředitelky výpověď. Na protest proti tomuto svévolnému a pučistickému
jednání Rady ÚSTR odstoupila a rozpadla se celá Vědecká rada ústavu.

Přičinila se o to nová Rada ÚSTR v čele s disidentkou Petruškou Šustrovou, která se domnívá, že v době normalizace již nebyla u nás taková totalita jako dříve.
Zapomíná, že komunismus je stále jeden a tentýž. Že komunisté se jenom pružně přizpůsobují
době a podle toho volí jiné formy zacházení s občany, ale stále chtějí ovládat a zotročovat duši člověka a vštěpovat mu nenávratně své bludné ideje o třídním boji a násilně prováděných změnách ve společnosti.

Zajímavá bude na to reakce našeho disentu. Jan Ruml už vybídl veřejnost k diskusi.

My, političtí vězni komunistického režimu s bohatými zkušenostmi s dřívějšími
a neměnnými praktikami komunistů, se vší rozhodností odsuzujeme snahy všech, kteří
nás chtějí opět připravit o svobodné uspořádání demokratické společnosti.
Apelujeme na všechny občany, aby nestáli stranou, ale všemi dovolenými prostředky usilovali o nápravu
dosavadních nedostatků. Aby dokázali ve volbách odmítnout ty strany a kandidáty, kteří
chtějí falešnými sliby o spravedlivější společnosti pod vedením levice získat moc a přivést naši zemi opět do záhuby.

Praha 16.04.2013 — za politickou komisi KPV ČR Leo Žídek