Prohlášení KPV z 18. října 2005

My, jako pamětníci komunistické diktatury, jednohlasně a s plnou odpovědností před zákonem prohlašujeme, že komunistická ideologie je zrůdná a její organizace, t.j. komunistické strany bez ohledu na to, zda se jedná o KSSS, KSČ nebo KSČM, jsou organizacemi zločineckými. Tyto organizace a jejich členové k získání moci používali brachiální násilí, vraždy, loupeže, nevybíravou likvidaci práv svobodných občanů a jsou připraveni ve jménu totalitní moci a diktatury proletariátu tak činit znovu, čehož důkazem je, že se nikdy nezřekli komunistické doktríny a násilných prostředků vlády, že nikdy neodsoudili leninskou a stalinskou ideologii. Rovněž dnešní pokračovatelé v KSČM neučinili od roku 1989 nic, co by svědčilo o snaze napravit způsobené křivdy a škody a to je dostatečný důkaz současných cílů dnešních komunistů.

Vážně varujeme reprezentace demokratických stran a státní představitele naší republiky před jakoukoli snahou nalézt konsenzus vůči komunistům a přijmout jakoukoli jejich politickou pomoc a spolupráci. Taková cesta je předznamenána krachem demokratického a svobodného státu — takovou cestou rozhodně jít nechceme — takovou budoucnost jsme si nepředstavovali.

Neděžda Kavalírová — předsedkyně KPV — ČR

Čestmír Čejka — předseda Sněmu — KPV