Prohlášení KPV ČR k zasedání Rady Evropy

Vyzýváme tedy Radu Evropy, aby v zachování pokoje na Zemi nedovolila další zneužívání demokracie a svobody komunisty, kteří se pokoušejí znovu získat nadvládu nad světem. V našem státě byla komunistická strana prohlášena za zločinnou a zavrženíhodnou již v roce 1993 zákonem č. 198/93 Sb. S údivem nyní sledujeme nechápavost demokratických vlád mnoha evropských států, které se rozpakují odsoudit a zakázat činnost hnutí, které se ohání demokratickými a lidskými právy, ačkoli je nikdy neváhalo zneužít a potlačit.

Připomínáme jim důrazně na základě vlastních bolestných zkušeností z minulosti i ze současnosti, že komunismus je nereformovatelný a že komunismus a demokracie jsou neslučitelné pojmy. Je známo, že komunismus má na svědomí více než sto milionů lidských životů ve světě. Mluví o tom jasně i pan Göran Lindblad z Výboru pro politické záležitosti ve své zprávě, nazvané Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů.

Zaráží nás, že je dovoleno, aby zástupci komunistického hnutí zasedali ve vrcholných orgánech Evropské unie a v jiných mezinárodních institucích. S velkými ztrátami jsme se před více než šedesáti lety vypořádali s nacistickou totalitou. Nikdo by dnes nepřipustil, aby se nacisté znovu organizovali a využívali demokracii nebo se oháněli lidskými právy. Proč se to dovoluje komunismu?

Se vší rozhodností se proto obracíme na Radu Evropy, aby učinila přítrž nové hrozbě komunismu a svou morální a politickou vahou přispěla nejen k zákazu propagace komunistických myšlenek, ale i k vyslovení zákazu všech stran a organizací, které nás chtějí opětovně zbavit svobody a přivést do poroby. Věříme, že Rada Evropy má mandát k důslednému prosazování a hájení lidských práv a svobod a udělá vše pro záchranu Evropy před novým nástupem komunismu.

MUDr. Naděžda Kavalírová předsedkyně KPV ČR

Leo Žídek — předseda politické komise KPV ČR