Prohlášení KPV ČR k situaci kolem Ústavu pro studium totalitních režimů ČR

Plněním tohoto úkolu se dostává ÚSTR do svízelných situací.
Dokazování odhalené pravdy jde proti zájmům levicově orientovaných členů Senátu
a Parlamentu, jakož i účastníků disentu, původně členů komunistické strany.

Nové složení téměř celé Rady ÚSTR svojí orientací znesnadňuje práci
ÚSTR i ABS, což má přirozený dopad na plnění zákona č.262/2011 Sb., jako jednoho
z prioritních úkolů ÚSTR.

Vedení KPV ČR vyjadřuje nejen vážné znepokojení, ale přímo obavu, která
vyplývá ze skutečnosti, že žadatelé o uznání „3. odboje“ jsou
převážně ve vyšších věkových skupinách a většinou se zdravotními problémy.
Každé personální změny, které se mohly dotknout ÚSTR a ABS, přinášejí
oddálení, zpomalení vyřizování, eventuálně s rizikem úplného
zastavení.

KPV ČR konstatuje, že konečně ÚSTR a ABS personálním obsazením stabilizoval pracovní
úsek, který se týká zákona č. 262/2011 Sb.

Pod vedením současného ředitele Mgr. Daniela Hermana je naplňování litery zákona zajištěno.

Předsednictvo KPV ČR

PS.: seznam členů s podpisy přiložen