Prohlášení KPV ČR k problematice projednání návrhu zákona o 3. odboji

KPV ČR požaduje, aby bylo takto zákonem stanoveno, že komunistický režim v bývalém
Československu v období od roku 1948 do roku 1989 byl režimem totalitním jak vyplývá
ze zákona 198/93 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Tímto
zákonem byl komunistický režim prohlášen za zločinný a zavrženíhodný.

Zákon o 3. odboji by také potvrdil, že zde existoval mravně opodstatněný protikomunistický odboj
jako projev nesouhlasu demokraticky smýšlejících občanů, kteří se takto podle svého
svědomí postavili proti zlu.

Prosinec 2010 — předsednictvo KPV — (Zd. K.)