Prohlášení k útokům na předsedkyni MUDr. Naděždu Kavalírovou ohledně jejího zaměstnání na MPSV

Komunistický režim nechával své odpůrce, kteří měli vzdělání v oblastech
zdravotnictví, sociální péče nebo školství a tuto práci chtěli vykonávat, pracovat
převážně jen v souvislosti s těmito zařízeními. A MUDr. Naděžda Kavalírová nebyla
výjimkou. Jako mnoho jiných propuštěných politických vězňů pracovala nejdříve několik let
v dělnickém stavu manuálně.

Nikdy nevstoupila do KSČ, ani nikdy nezastávala vedoucí funkci.

Ze své pracovní pozice se snažila pouze pomáhat lidem, tak jak si předsevzala, když nastupovala na studium
medicíny. Bohužel komunistický režim jí zabránil dostudovat, složit Hippokratovu přísahu a svou
touhu pomáhat lidem plně naplnit.

Leo Žídek, předseda politické komise