Prohlášení k osočení MUDr. Naděždy Kavalírové

Dr. Kavalírová pracuje v Konfederaci od jejího  založení v oblasti
sociálního zabezpečení, kde pomohla stovkám členů z jejich tísnivých situací. Jako
členka vedení, věnující veškerý svůj čas ve prospěch druhých, si vysloužila všeobecnou
vážnost. To se projevilo i při volbách do funkce předsedy již v roce 2003.

Od té doby byla třikráte zvolena předsedkyní, naposledy v roce 2007, a to 97 hlasy
z možných 112. Povinnosti z tohoto silného mandátu plní, ač to při jejích
85 letech a nedobrém zdraví mnohdy není lehké.

Výpad paní Mašínové, vycházející ze lživých informací
pochybných individuí, je nehorázným projevem zloby, snahou hromadit podle komunistických vzorů
špínu na lidi, kteří vždy sledovali zájem této země. Konfederace politických vězňů
odmítá veškerá její obvinění a žádá její omluvu Dr.
Kavalírové.

Výše uvedená zpráva byla vydána 27. 10. 2008 ve 20.54 hod.

Vyjádření k paní Mašínové:

1. Paní Mašínová si ranném dětství prožila veliké trauma, se kterým
se dosud nevyrovnala, a proto se chová tak, že pomluvami ubližuje druhým lidem.

2. Zdroj těchto lží a pomluv vychází ze šináglovsko-hučínovské kuchyně.
Pomlouvat i ty, kteří již nejsou mezi námi, je projev zbabělosti, neboť mrtví se nemohou
bránit.

3. Pozastavení členství Vl. Hučínovi a J. Hejtmánkovi bylo rozhodnutí celého
vedení, ne předsedkyně N.Kavalírové, ale jako důsledek neustálého napadání, pomluv
a útoků na celou KPV ČR.

4. Paní Mašínová by se měla sama zamyslet, zda tímto činem neznevážila tuto slavnost,
která byla i pro uctění památky jejích rodičů.

Ing. František Šedivý, 1. místopředseda KPV ČR