Proces H — spolupráce s Českou televizí

Česká televize hledá držitele dosud neznámých fotografií, filmových nebo
magnetofonových záznamů.

Veškeré poskytnuté informace budou Českou televizí považovány za důvěrné a nebudou zveřejněny
bez vašeho povolení. Na obálku napište: „Proces H“.

Kontakt:

„Proces H“, Česká televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4

tel./zázn.: +420 261 132 506

e-mail: procesH@ceskatelevize.cz

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Vložila Veronika Benešová