Příplatek k důchodu politickým vězňům z let 1948 — 1989

Nařízením vlády č. 369/2007 Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008, se

 1. nově stanoví nárok na příplatek k důchodu občanům České republiky,
  • kteří pobírají vdovský nebo vdovecký důchod z českého důchodového
   pojištění po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou
   smrtí způsobenou státní mocí
  • na jejichž manželu byl vykonán trest smrti uložený za trestný čin později rehabilitovaný a  pobírají důchod z českého důchodového pojištění, pokud dosud příplatek k důchodu
   nepobírají z toho důvodu, že nemají nárok na vdovský nebo vdovecký důchod
  • jejichž rodič zemřel při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou
   státní mocí, jestliže ke dni úmrtí rodiče nedosáhli věku 18 let, a pobírají
   důchod z českého důchodového pojištění
 2. zavádí pevná výše příplatku k důchodu u nově založených nároků, popř.
  zvýšení příplatků (na které vznikl nárok bez přihlédnutí
  k nařízení vlády č. 369/2007 Sb.), o pevnou částku, pokud příplatek náleží

  • pozůstalým po politických vězních, kteří byli popraveni nebo zemřeli při věznění za  trestný čin později rehabilitovaný,
  • po osobách, které zemřely při pokusu o opuštění Československa násilnou smrtí způsobenou
   státní mocí.

„Výše uvedené nároky na odškodnění se týkají jen těch oprávněných,
kteří dosud žádné příplatky k důchodům nepobírají.“ Bližší informace na ústředí KPV, nebo na příslušné pobočce KPV.

více informací přímo na stránce
ČSSZ