Příběhy plné bezpráví zazněly v Krupce

Studenti krupské školy nejdříve shlédli film „Postavení mimo hru“ který přibližuje osudy
československých mistrů světa v ledním hokeji, kteří skončili po vykonstruovaných procesech v 50. letech v jáchymovských uranových dolech. Následně vyslechli poutavý příběh pana Aloise
Komorouse jako přímého účastníka komunistických represí z čtyřicátých a padesátých let minulého století. Beseda splnila účel a studenty dle slov pořadatelů zaujala.

Pavel Horák, předseda Konfederace politických vězňů Teplice