Příběhy bezpráví — cesta ke svobodě — výstava na Václavském náměstí 31.10.-17.11.2008

„Lidé, jejichž portréty na výstavě najdete, našli
výjimečnou sílu k odporu proti
komunistickému bezpráví. Někteří z nich byli členy ozbrojených protistátních
skupin, jiní pracovali pro tajné služby demokratických zemí nebo vyráběli a distribuovali
letáky. Setkáte se i s těmi, kdo na protest proti stavu společnosti zvolili nejkrajnější
možnost a spáchali protestní sebevraždu. A výstava nezapomíná ani na ty, kdo vzdorovali
na poli kulturním: vydávali samizdaty, působili v občanských iniciativách, pořádali
manifestace, organizovali petice. Za svůj postoj a aktivity byli všichni odsouzeni a uvězněni, mnozí za ně
dokonce zaplatili životem.“ Sděluje Člověk v tísni.

Výstava bude připravena v českém i anglickém jazyce a bude ji doprovázet taktéž
dvoujazyčný katalog.  Vstup zdarma.

Projekt je podpořen odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády
České republiky. Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel
Bém.