Prezident udělil státní vyznamenání

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny

generálmajorovi Antonínu Špačkovi

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Generál Antonín Špaček patří k hrdinům boje za naši svobodu za druhé světové války. Bojoval ve Francii a Británii. V roce 1949 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 10 letům těžkého žaláře a řadu roků strávil v uranových dolech. Je držitelem nejvyšších našich i zahraničních vojenských vyznamenání. Od roku 2001 je předsedou Československé obce legionářské.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva vojenské skupiny

plukovníkovi Josefu Bryksovi in memoriam

za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost

Plukovník Josef Bryks patřil k velkým osobnostem našeho odboje proti oběma totalitám. Za války bojoval ve Francii a Británii, po sestřelení byl zajat Němci a odsouzen k smrti. Byl zachráněn spojeneckými vojsky a obdržel řadu našich i zahraničních nejvyšších vojenských vyznamenání. V roce 1948 byl nespravedlivě odsouzen a prošel řadou nejtěžších věznic. I tam však hrdinsky vytrval ve svém otevřeném odporu proti totalitě. V roce 1957 podlehl útrapám věznění.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

brigádnímu generálovi Miroslavu Štanderovi

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Generál Miroslav Štandera se za druhé světové války účastnil jako stíhač bojů na západní frontě. Po únoru 1948 se mu před hrozbou zatčení podařilo uprchnout do Velké Británie, kde byl až do roku 1955 letcem RAF. Za své bojové hrdinství byl vyznamenán mnoha vysokými našimi i zahraničními vojenskými vyznamenáními. Od roku 1994 opět žije v ČR a je činný ve Sdružení československých zahraničních letců.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

kapitánovi Václavu Kojzarovi in memoriam

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Kapitán Václav Kojzar za druhé světové války prokázal hrdinství v bojích v severní Africe a na západní frontě. Po únoru 1948 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu vězení a strávil sedm a půl roku v uranových dolech. Po roce 1989 byl aktivním členem Československé obce legionářské. Byl nositelem řady vysokých vojenských vyznamenání. Zemřel letos 21. ledna ve věku nedožitých devadesáti let.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Matyldě Čihákové

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Paní Matylda Čiháková byla za nacistické okupace aktivní účastnicí odboje a za své hrdinství obdržela v roce 1947 vysoké vojenské vyznamenání. V roce 1948 komunistickým režimem byla odsouzena k 25 letům žaláře. Po 8 letech věznění byla propuštěna a později rehabilitována. Dlouhá léta je veřejně činná v organizacích příslušníků II. a III. odboje a, přestože letos oslaví 97 let, je stále příkladem mimořádné občanské aktivity a angažovanosti.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

MUDr. Naděždě Kavalírové — foto

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

MUDr. Naděžda Kavalírová je známá svým dlouholetým otevřeným odporem proti komunistickému režimu. Po maďarských událostech v roce 1956 byla ve vykonstruovaném procesu odsouzena za vlastizradu, řadu let vězněna a poté dlouhodobě perzekvována. Od roku 1990 se angažuje ve vedení Konfederace politických vězňů, nejprve jako místopředsedkyně, od roku 2003 je předsedkyní této organizace.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Mons. Michaelovi Josefu Pojezdnému

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Mons. Michael Josef Pojezdný vstoupil v roce 1970 tajně do premonstrátského řádu a v roce 1987 byl zvolen opatem strahovským. V období totality se podílel na aktivitách připravujících podmínky pro vítězství demokracie v naší zemi. Po roce 1989 se významně zasloužil o obnovení náležitého postavení církví v naší společnosti. Má rovněž velké zásluhy o obnovu významných kulturních památek a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka

Mons. ThDr. Karlovi Skalickému

za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv

Mons. Karel Skalický je vynikající český teolog, který se významně podílel na aktivitách našeho exilu v boji proti totalitě. Po emigraci do Říma přednášel teologii na Lateránské univerzitě, od roku 1967 vydával významný exilový časopis Studie a jako kněz se věnoval českým exulantům. V roce 1994 se vrátil do vlasti a působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

akademickému malíři Jiřímu Anderlemu

za zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni

Jiří Anderle je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlé dílo si získalo věhlas a prestižní ocenění doma i v zahraničí. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách nejpřednějších světových muzei a galerií. Od roku 1964 buduje unikátní rozsáhlou sbírku primárního umění Afriky, kterou v letošním roce daroval veřejnosti.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Profesor Petr Hájek je mezinárodně uznávaná vědecká osobnost v oboru matematické logiky. Působil v řadě prestižních zahraničních vědeckých institucích a jeho rozsáhlé vědecké dílo a přínos české vědě získaly nejvyšší ocenění Akademie věd ČR.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Milanu Horvátovi

za zásluhy o stát

Milan Horvát se ve svých občanských aktivitách dlouhodobě věnuje řešení pracovních a sociálních problémů romských spoluobčanů. V roce 1998 založil občanské sdružení, které organizuje kulturní a vzdělávací akce pro Romy, pečuje o osoby bez přístřeší a řeší sociální problémy rodin s dětmi. Jeho aktivity si získaly i významné mezinárodní ocenění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Ivě Janžurové

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Iva Janžurová je vynikající česká herečka, která za léta své bohaté umělecké dráhy vytvořila řadu nezapomenutelných divadelních, filmových, televizních i rozhlasových rolí. Svým všestranným herectvím patří od 60. let k nejvýraznějším a nejoblíbenějším osobnostem českého dramatického umění.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Jiřině Jiráskové

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jiřina Jirásková je od 50. let velkou osobností českého divadelního a filmového umění. Svou celoživotní divadelní uměleckou dráhu spojila s Divadlem na Vinohradech, jemuž v devadesátých letech stála v čele i jako ředitelka. Ztvárnila řadu nezapomenutelných rolí a trvale patří k nejoblíbenějším českým herečkám.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Janu Klusákovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Jan Klusák je významný český hudební skladatel, který vedle své tvorby koncertní dosáhl proslulosti jako autor scénické, filmové a televizní hudby. Jeho jméno je spojeno s mnoha zásadními díly českého filmového a divadelního umění druhé poloviny XX. století.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Josefu Masopustovi

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Josef Masopust je legendární postavou české kopané. Byl vůdčí osobností národního mužstva, které v roce 1962 vybojovalo stříbrné medaile na mistrovství světa. V témže roce byl zvolen nejlepším fotbalistou Evropy a v roce 2001 prohlášen českým fotbalistou století. Po celou svou sportovní kariéru byl příkladem rytířského přístupu ke sportu.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Zdeňkovi Milerovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Zdeněk Miler je proslulý český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti. Je autorem více než 70 animovaných filmů a jeho tvorbě se dostalo mnoha prestižních domácích i zahraničních ocenění. Především jeho filmy s postavou krtečka si získaly srdce generací diváků na celém světě.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Kateřině Neumannové

za zásluhy o stát v oblasti sportu

Kateřina Neumannová je vynikající česká reprezentantka v běhu na lyžích. Na letošních olympijských hrách v Turíně získala zlatou a stříbrnou medaili, je držitelkou několika medailí z dalších olympiád a vítězkou mnoha mezinárodních závodů. Patří k velkým osobnostem světového sportu současnosti.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Miroslavu Ondříčkovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Miroslav Ondříček je velký český kameraman, který se podílel na vzniku mnoha zásadních děl české i zahraniční filmové tvorby. Proslavil se mimo jiné jako spolutvůrce nejvýznamnějších filmových děl Miloše Formana. Je držitelem mnoha prestižních mezinárodních ocenění ve svém oboru.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Borisi Rösnerovi in memoriam

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Boris Rösner byl jednou z velmi výrazných postav současného českého herectví. Do povědomí veřejnosti se zapsal především svou tvorbou na scéně Národního divadla v Praze, kde ztvárnil více než 8 desítek nezapomenutelných rolí. Stejně významná byla i jeho tvorba filmová a televizní. Byl držitelem mnoha uměleckých ocenění ve svém oboru. Zemřel letos 31. května ve věku 55 let.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

akademickému malíři Vladimíru Suchánkovi

za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

Vladimír Suchánek je významný český malíř a grafik, jehož rozsáhlá celoživotní grafická tvorba si získala uznání a ocenění doma i v zahraničí. Je znám jako umělec v oboru volné grafiky, ilustrátor i tvůrce poštovních známek. Od roku 1996 je předsedou Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

doc. Mgr. Jindřichu Štreitovi

a zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni

Jindřich Štreit patří k vynikajícím osobnostem současné české fotografie, jehož rozsáhlé dílo si vydobylo mezinárodní uznání. Jeho tvorba je zastoupena ve sbírkách předních světových muzeí a galerií. Minulým režimem byl vězněn a persekvován. Dnes působí mimo jiné jako pedagog na Slezské univerzitě v Opavě.

Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy

Ing. Vladimíru Veselému, CSc.

za zásluhy o stát v oblasti vědy

Ing. Vladimír Veselý je vynikajícím odborníkem v oblasti včelařství. 25 let zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu včelařského. Svým celoživotním dílem, které si získalo mezinárodní uznání, se zasloužil o rozvoj včelařství u nás i ve světě.

Zdroj: www.hrad.cz