Prezident udělil 23 vyznamenání

Seznam oceněných:

Řád Bílého lva I. třídy vojenské skupiny

Otakar Černýza zásluhy o obranu a bezpečnost státu
a vynikající bojovou činnost

Řád Bílého lva III. třídy vojenské skupiny 

Imrich Gablech – za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající
bojovou činnost

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy 

Anděla Dvořákováza vynikající zásluhy o rozvoj demokracie
a lidská práva

Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy

František Šedivý -  za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie
a lidská práva

Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy 

Josefína Napravilová — za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva

Josef Veselý – za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská
práva

Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy 

Pavel Žák — za zásluhy o rozvoj humanity a lidská práva

Medaile Za hrdinství 

Boleslav Staněk — za hrdinství při  záchraně lidských životů
a značných materiálních hodnot

Medaili Za zásluhy I. stupně

Karel Gott -  za zásluhy o stát v oblasti umění

Helga Hošková — Weissová — za zásluhy o stát v oblasti kultury,
umění a výchovy

Eva Pilarová -za zásluhy o stát v oblasti umění

 Medaili Za zásluhy II. stupně

Michael Aschermann — za zásluhy o stát v oblasti vědy

Vladimír Bartoš — za zásluhy o stát v oblasti věd

Zdeněk Ceplecha -  za zásluhy o stát v oblasti vědy

Květuše Hyršlová — za zásluhy o stát v oblasti kultury

Zdeněk Kovařík – za  zásluhy o stát v oblasti výchovy, bezpečnosti
státu a občanů

Jiří Krupička — za zásluhy o stát v oblasti vědy

Petr Mandl za zásluhy o stát v oblasti vědy

Josef Musil — za zásluhy o stát v oblasti sportu

Miloslav Nerad — za zásluhy o stát

Václav Smetana — za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy
a školství

Ivan Steiger — za zásluhy o stát v oblasti kultury

Josef Váňa — za zásluhy o stát v oblasti sportu

Prezident může udělit čtyři typy vyznamenání, Řád Bílého lva, Řád Tomáše
Garrigua Masaryka, Medaili Za hrdinství a Medaili Za zásluhy.

Ceremoniálu byli přítomni poslanci, senátoři, a také bývalý prezident Václav
Havel s manželkou.

Prezident se v úvodním projevu zamyslel nad příčinami nespojenosti s polistopadovým
vývojem. Podle něj jsou hlavními příčinami nenaplněné osobní ambice
a očekávání a také jakási únava

Upozornil na známé pravdy, že demokracie je lidské — tedy nedokonalé dílo —
lepší však zatím vymyšleno nebylo. „Mnozí z nás si navíc myslí,
že lepší systémy nikdy ani vymyšleny nebudou. Já k nim patřím,“ řekl.

Ve zřejmém odkazu EU varoval předtím, aby země přijímala módní a politicky korektní
řešení. „Mnohokrát se již ukázalo, že řešení nárokující si
v určité chvíli, že jsou jediná možná, v čase neobstála. Je vysoká
pravděpodobnost, že neobstojí ani teď, i když jsou nám často vnucována jako jediný
přípustný směr pokroku, jako obraz světlého zítřka,“ poznamenal.

Podle něj se má Česko na integraci podílet, ale vždy s vědomím, jak přispívá
k jeho budoucnosti.

Prezident ocenil osobnosti III. Odboje

Nejvyšší ocenění, Řád Bílého lva I. třídy, získal
plukovník Otakar Černý in memoriam. Černý byl hrdina leteckých bojů
za druhé světové války. Zemřel před dvěma týdny ve věku 89 let.

Řád Bílého lva získal i plukovník Imrich Gablech. Bojoval jako letec
v Polsku a Velké Británii během druhé světové války.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy prezident propůjčil Františku
Šedivému
, který byl během války v protinacistickém odboji,
po válce organizoval útěky za hranice, za což byl odsouzen na 14 let. 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy převzala i Josefína Napravilová. Po válce
se snažila vyhledat české děti, které nacisté zavlekli do zahraničí. Našla 40 dětí,
dlouho žila v Kanadě, vrátila se ale do Česka. Letos jí bylo 95 let.

Stejné ocenění dostal i Josef Veselý. Na minulého režimu byl vězněn
za podvracení republiky, poté působil jako kněz. Veselý se kvůli vážnému
zdravotnímu stavu bohužel nemohl ceremoniálu zúčastnit. Vyznamenání mu bude předáno
později.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka IV. třídy byl propůjčen i Pavlu Žákovi, který
jako student po roce 1948 působil v ilegální organizaci, byl na 16 let odsouzen.

Dalším oceněným je Zdeněk Kovařík, který se po druhé světové
válce podílel 3× na obnově skautské organizace. Za ilegální činnost byl zatčen
a odsouzen.

Medaili zazásluhy o stát obdržel Miloslav Nerad. Podílel
se na aktivně na protikomunistickém odboji. Po emigraci do NSR se napojil na zpravodajskou
skupinu generála Moravce a v roce 1951 se vrátil, krátce nato byl zatčen a odsouzen
na 20 let těžkého žaláře. Je zakladatelem a členem KPV.

Zdroj Novinky, — redakčně opraveno, Zd. K.