Premiér Petr Nečas: Levice směřuje k paralyzaci Ústavu pro studium totalitních režimů

Senát přestává být pojistkou demokracie a stále více se stává prostředkem
nadbíhání ČSSD svým komunistickým spojencům.

Mám důvodnou obavu, že dalším krokem má být úplná paralyzace Ústavu pro studium
totalitních režimů ještě před volbami jako splnění podmínky povolební spolupráce s KSČM.
Stále otevřenější příprava na odvolání dosavadního ředitele Daniela Hermana, stejně jako
reorganizační plány na převedení digitalizace z Ústavu na Archiv a jejího
následného utlumení, což je mimochodem v rozporu se zákonem, jsou toho zřetelnými
signály.

Petr Nečas, předseda vlády