Právní stanovisko

Toto stanovisko v případech srovnatelných (odmítnutí srovnatelnosti byznamenalo přijetí
závěru, že komunistický teror měl kvalitativně nižšíintenzitu než nacistický, a dokonce
i prováděný různými latinskoamerickýmivojenskými režimy!) uplatnily například
francouzský Kasační soud ve věciBarbie, Vojenský soud v Římě ve věci Priebke (1997),
Mezinárodní trestnítribunál pro bývalou Jugoslávii ve věci Furundžija (1998),
Interamerický soudpro lidská práva ve věci Barrios Altos (2001) a nejvyšší soudy Chile
(rozsudekSandoval, 2004) a Argentiny (Simón, 2005).

Amnestie ke dni 1. 1. 1990 by navíc neměla být aplikována kvůli svému článku
6 vylučujícímu z vlastního dosahu zneužívání pravomoci veřejného činitele
a trestné činy spáchané v souběhu. To, že uvedená prokurátorka byla odsouzenapro
vraždu, a ne za vraždu v souběhu se zneužíváním pravomoci veřejnéhočinitele, je
dáno promlčením trestního stíhání.