Pozvánka na Letnou 2007

Pozvánka KPV ČR a DEKOMUNIZACE:

První máj na Letné opět bez komunistů!

Bývalé mukly podpoří zahraniční hosté a mnoho hudebních skupin.

Tisková zpráva Konfederace politických vězňů

Praha 21. dubna 2007 — celodenní shromáždění s mnoha doprovodnými aktivitami chce opět upozornit na trvající negativní vliv komunistů. Letošním mottem je prohlášení:

Pryč s komunistickou stranou, pryč s nacismem, pryč s komunismem, pryč s totalitou.

Ve středu 25. dubna ve 11:00 proběhne tisková konference s významnými hosty a pořadateli tohoto setkání. Za Konfederaci politických vězńů přislíbili účast předsedkyně MUDr. Naděžda Kavalírová, za umělce Michael Kocáb, za zahraniční hosty Jan Ruml a za organizátory Michal Gregorini a Petr Hrubeš. Kavárna Krásný Ztráty, Náprstkova 10, Praha 1

„Konfederace politických vězňů ČR nemůže mlčky přihlížet tomu, jak se znovu českým komunistům otevírá cesta k uchopení moci v naší zemi,“ prohlašuje Konfederace politických vězňů.

Účast na Letenské pláni potvrdili obhájce lidských práv David Kilgour, švédský poslanec Göran Lindblad, oběť pronásledování Zhao Ming, senátor Jaromír Štětina a další. Své zástupce budou mít na shromáždění také představitelé neziskových organizací a občanských sdružení podporujících lidská práva a demokracii.

Jste-li stejného názoru, přijďte 1. května na Letenskou pláň užít si krásný den a podpořit Konfederaci politických vězňů. Začátek akce je v 11:00 hodin.

Program slavnostního dopoledne 11:00-13:00:

Uvítání všech účastníků předsedkyní KPV ČR paní Naďou Kavalírovou, slavnostní vztyčení státní vlajky ČR, státní hymna, proslovy představitelů KVP a jejich hostů

Program odpolední části 13:00-22:00:

Na koncertu proti komunistům vystoupí Plastic People of the Universe, Pražský výběr 2, Už jsme doma, Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý, Radim Hladík & Blue Effect, Vlasta Třešňák Band, Nika Diamant, Tony Ducháček & Garage, Lemon Nashville.

Doprovodné aktivity: Skanzen komunismu, Ostrov nesvobody, Trikem proti komunismu, občerstvení, happening, atrakce pro děti, výstavy. Vstup zdarma!

Od 22:30 je after party v klubu Roxy, na které zahrají DJ Michael Burian, DJ Orbith a další.

„Doufáme, že naše shromáždění pomůže mobilizovat paměť naší společnosti a ta se konečně po 60 letech vyrovná se zločinným systémem komunistické strany,“ uvádí produkční Petr Hrubeš

Akci pořádá Konfederace politických vězňů spolu s iniciativou Trikem proti komunismu ve spolupráci s rodinným pivovarem Bernard.

Informace na www.dekomunizace.czwww.kpvcr.cz

Pozvánka KPV ČR 20. 4. 2007:

Vážení přátelé,

bývalí političtí vězni, vědomi si své zodpovědnosti z budoucnosti této země, nemohou se vyhnout vracení se k totalitní minulosti, dokud práva, pošlapána zločiny komunismu, nebudou narovnána.

Přijďte podpořit naši akci Letná 2007 — 1. máj bez komunistů a nikdy jinak! Po roce máme opět možnost ukázat na nebezpečí komunistického systému a navázat na úspěch loňské akce, kdy Letenská pláň přivítala více než 30 000 lidí!

V dopolední části opět zazní prohlášení Konfederace politických vězňů. Vzácnými hosty budou švédský poslanec Göran Lindblad, obhájce lidských práv David Kilgour z Kanady, oběť pronásledování Zhao Ming z Číny.

Letošní ročník bude probíhat formou happeningu: postavíme Ostrov (ne)svobody (Kuba, Čína, Severní Korea) a Skanzen komunismu, budeme opět tisknout trička (iniciativa Trikem proti komunismu). Jsou připraveny atrakce pro děti, výstavy a občerstvení.

Z hudebníků nás podpoří: Plastic People of the Universe, Pražský výběr 2, Už jsme doma, Tony Ducháček & Garage, Michal Prokop, Luboš Andršt, Jan Hrubý, Vlasta Třešňák Band, Lemon Nashville a Nika Diamant.

Pro podrobnější informace kontaktujte Petra Hrubeše na email p.hrubes@email.cz.

Prosím zaškrtněte si v diáři úterý 1. 5. jako Letná 2007 — první máj bez komunistů!

Jsme přesvědčeni o tom, že pochodeň, kterou jsme předali 1. máje 2006 na Letné mladým lidem, je ve správných rukou.

MUDr. Naděžda Kavalírová

předsedkyně KPV ČR

Ing. Mirko Šťastný

místopředseda KPV ČR

V Praze dne 20. 4. 2007

www.kpvcr.cz

www.dekomunizace.cz

\"letna-2007-pozvanka-kpv\"

Důkazem úspěšnosti akce jsou dvě fotoreportáže:

Dopolední část Letné 2006 (kliknutím zvětšit):

\"fotoreportaz-letna-2006-prvni-cast\"

Odpolední část Letné 2006 (kliknutím zvětšit):

\"fotoreportaz-letna-2006-druha-cast\"