Pozvání do Leopoldova

Klimatizovaný autobus odjede 24. 8. 2007 v 10.00 hod. od Lékařského domu v Praze 2, Sokolovská ulice, kde bude přistaven již od 9.00 hod. Tentýž den ve 12.30—13.00 hod. zastaví v Brně u hlavního vchodu do hotelu Voroněž 1, kde přistoupí moravští účastníci.

Další podrobnosti a program pietní akce bude včas zájemcům oznámen.

Závazné přihlášky zašlete sekretariátu KPV ČR, Škrétova 6, 120 00 Praha 2, tel.: 224 230 608, e-mail: ustredi@kpvcr.cz do 31. 7. 2007.

Ubytování i stravu zajistí naši slovenští kolegové.

Zdroj: Zpravodaj 3/2007