Političtí vězni podporují studenty

Čelný představitel dnešní KSČM Vojtěch Filip prohlásil v roce 2005, že KSČM je pokračovatelkou KSČ.
Přiznal tak, že komunistická strana je nereformovatelná, ať už je její název jakýkoliv.

Vyslovujeme Vám svůj obdiv a plné uznání Vašich snah zvrátit jejich
počínání a přejeme Vám, aby se Vám podařilo vyburcovat svědomí národa a probudit
z lhostejnosti ty, kteří svou neúčastí v posledních volbách mají na dnešním
nepříznivém stavu velký podíl. Oceňujeme obzvláště skutečnost, že se tohoto úkolu
ujímají mladí lidé, kteří v tomto případě dokazují, že dovedou rozlišit mezi
dobrem a zlem, a rozhodují se pro obranu humánních ideálů proti zločinné komunistické
ideologii. Připomíná nám to jasně i zákon č. 198/93 Sb. o protiprávnosti
komunistického režimu a odporu proti němu. Tímto zákonem, podepsaným M. Uhdem, V. Havlem a V. Klausem, byl
komunistický režim prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný. Stejně tak byla
odsouzena i  komunistická strana.

Svou podporu vyhlašujeme všem studentům z mnoha jiných ústavů v České republice, kteří se k Vám přidávají. Můžeme si tak ověřit naše přesvědčení, že naše mladá generace by se mohla stát i naší nadějí do budoucna a že máme komu předat svou štafetu.

Do dalších akcí Vám přejeme hodně energie, rozvahy i moudrosti, rádi Vám k Vaší
činnosti poskytneme i své zkušenosti nebo jiný druh pomoci.

S vřelými pozdravy — předsednictvo Konfederace politických vězňů ČR — Zd. K.

V Praze dne 12. prosince 2012

Adresováno: pan Dominik Hořejší, studující gymnázia, Na sadech 308 — 379 Třeboň.