Pojďme se 25. února 2008 ve 14 hodin sejít na Staroměstském náměstí

POZVÁNKA VŠECH SLUŠNÝCH LIDÍ NA MENE TEKEL,

druhý ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro
paměť národa

Vážení přátelé,

hlavní festivalový týden se bude letos konat od pondělí 25. února do neděle
2. března 2008
,mene-tekel-2007-staromest-namesti
tedy v době
šedesátého výročí komunistického puče v únoru 1948.

Festival, jehož název odkazuje na biblické „Mene, mene, tekel, ufarsin,“ slova
o sečtení a zvážení hříchů,
je s upřímnou úctou věnován
především členům Konfederace politických vězňů ČR, ale zároveň i nejširší veřejnosti, aby
nezapomínala.

Společnost nesmí zapomenout na své hrdiny a mučedníky, ani na příčiny, které zlo
a násilí podporují, z nichž se totalitní režimy rodí.

Pojďme se 25. února 2008 ve 14 hodin sejít na Staroměstském náměstí, kde
byla před šedesáti lety pošlapána lidská důstojnost a kde komunistické zlo slavilo své
vítězství. Pozvěme sem své blízké, své rodiny, přátele a známé, ať
je vidět a slyšet síla Dobra, síla morálního odkazu politických vězňů pro naši současnost
i budoucnost.

Pojďme besedovat na kolokviích, věnovaných politickým exulantům, statečným ženám,
mene-tekel-2007-staromest-namesti-mest-knihovna
jimž totalita vzala svobodu či
jejich blízké, přijďme se zamyslet nad lidmi, kteří zradili sami sebe, nad mocí propagandy
a dezinformace

Přijďte na naše večerní umělecké programy a filmovou přehlídku „Filmy prohibiti“.

Pomodleme se závěrem, v neděli 2. 3. 2008 od 14 hodin, na ekumenické bohoslužbě
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze za všechny popravené, umučené
a zemřelé politické vězně.

Buďte upřímně vítáni na všech akcích festivalu MENE TEKEL, který
pořádá občanské sdružení Umění bez bariér v partnerské spolupráci
s hl. m. Prahou a Konfederací politických vězňů ČR.
více viz Fotogalerie z loňského ročníku

Záštita:

mene-tekel-2007-staromest-namesti-vystava-karolinumII
Předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka,

primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém,

světící biskup pražský Mons. Václav Malý,

rektor Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Patronem akcí, věnovaným dětem, školní mládeži a studentům, je náměstkyně primátora
hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková.

více viz Osobnosti festivalu 2008

Mezinárodní záštita:

Prezident Inter-ASSO Jure Knezović (Mezinárodní asociace bývalých politických vězňů
postkomunistických zemí).

Spolupracující instituty:

Univerzita Karlova v Praze, Ústav pro studium totalitních režimů a Armene-tekel-2007-staromest-namesti-vystava-karolinum
chiv bezpečnostních složek
Ministerstva vnitra ČR, Stálá komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany v zahraničí, Etnologický
ústav Akademie věd ČR, v.v.i., v Praze, Kabinet dokumentace a historie VS ČR, ASUD (Asociace učitelů dějepisu),
Národní filmový archiv, Městská knihovna v Praze, Český rozhlas, Česká televize —
Studio Ostrava.

Čtyřicet akcí pro oživení paměti
a varování před novými formami prorůstání zla do společenských systémů
v současnosti. www.menetekel.cz