Petice za odvolání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů pana Jiřího Pernese

My, níže podepsaní, znepokojeni s nedávnou volbou nového ředitele ÚSTR
se na Vás obracíme jako členové KPV ČR a řadoví občané
s následujícím protestem.

Těsně v době voleb jsme se dověděli, že historik Jiří Pernes se v roce
1988 stal posluchačem Večerní univerzity marxismu — leninismu (VUML), což dotyčný před zvolením nikde
neuváděl. Když tento krok již po svém zvolení vysvětloval médiím, vyjádřil
se v tom smyslu, že to byl přece zcela nevýznamný počin („prkotina“)
že každý z občanů bývalého Československa nějakým způsobem
prostituoval.

Jeho výrok nás pobouřil. Považujeme jej za urážku všech našich občanů, kteří
se nenechali komunistickým režimem zlomit a nepřijímali ponižující nabídky
a podmínky pro udržení nebo získání kariéry. Nabídka studia VUML byla určena
především nomenklaturním pracovníkům, u kterých se předpokládal vyšší stupeň
loajality, ne-li dokonce spolupráce s režimem. Jiří Pernes byl údajně k tomuto studiu donucen,
ale pravým důvodem byla zřejmě jeho snaha udržet se na vedoucím postu se všemi z toho
vyplývajícími výhodami.
S absolventy této univerzity mohl režim počítat jako
s perspektivními a spolehlivými pracovníky pro další vyšší funkce.

Nás politické vězně a všechny slušné občany, kteří jsme komunistické
násilí odmítali i za cenu ztráty svobody nebo výhodného zaměstnání,
rovněž uráží, že Jiří Pernes přehlíží nebo dokonce vylučuje existenci nedělnických
profesí bez absolvování Večerní univerzity marxismu — leninismu. Udivuje
nás také jeho přepjatá obhajoba a zdůrazňování, že se v jeho
případě jedná vlastně jen o „prkotinu“.

Z těchto důvodů Vás vážení vysocí představitelé a členové Rady ÚSTR
vybízíme, abyste uvážili naše námitky a přehodnotili své důvody pro zvolení historika
Jiřího Pernese do tak vysoce postavené a odpovědné funkce ředitele instituce, která pracuje
s velmi citlivým a závažným materiálem pro zajištění naší bezpečnosti
a ochranu naší demokracie a občanských svobod.

V závěru vyslovujeme důrazný požadavek nové volby hlavy Ústavu pro studium totalitních
režimů, který nebyl v žádném případě spjat v minulosti s komunistickým režimem.
Současně požadujeme při volbě jiného ředitele, aby zájemci podávali a podali pravdivé dokumenty
o jejich minulosti v období komunistického režimu a aby členové Rady ÚSTR pečlivě
a zodpovědně zvážili své hlasy při návrhu a volbě ředitele ústavu.

V Praze dne 10. března 2010

Petiční výbor :

  • Zdeněk Kovařík, Gagarinova 587, 500 03 Hradec Králové
  • Ing. František Šedivý, Fibichova 771, 252 30 Řevnice
  • Leo Žídek, Josefa Kainara912, 721 00 Ostrava 21
  • RNDr. Hubert Procházka, Krátká 28, 664 51 Kobylnice

Adresa pro doručování: Konfederace polických vězňů ČR Škrétova 6, 120 00 Praha