Pétépáci od Bílé věže

I když almanach hradeckých pétépáků již opustil tiskárnu, oficiálně bude mezi členy
distribuován až 21. dubna 2011, kdy dojde na jejich jarním setkání 21. dubna 2011 v restauraci
„Pod Strání“ v Hradci Králové k symbolickému křtu brožury.

„Na 54 stránkách se můžeme dočíst, proč a kde tito mladí muži s nálepkou
nespolehliví sloužili, jsou zde i jejich vzpomínky na léta strávená ve vojenských
lágrech. Kromě úplného jmenného seznamu pétépáků jsou v almanachu
i dobové fotografie, dokumenty a také snímky ze současných akcí hradeckých černých
baronů,“ přiblížil obsah knížky Milan Štěpánek.

„V roce 1990 jich bylo 300, dnes je v hradecké organizaci PTP 122 členů. Dosud neskončilo dlouhodobě
projednávané přiznání nároků podle vládního nařízení 135/2008Sb —
zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem. Dosud tedy nemají od státu přiznané
odškodnění za léta strávená ve vojenských táborech nucených prací, bytostně se většiny z nich dotýká i uznání zákona o třetím odboji. Velice si
vážím těchto lidí — bývalých příslušníků PTP. Jsou totiž
součástí paměti národa a nesmírně důležité je jejich poslání: náprava křivd,
kterých se na nich dopustil tehdejší totalitní režim. Heslo, kterým se řídí —
„Nesmíme dopustit, aby se zapomnělo!“, by se mělo neustále připomínat. To byl také jeden
z důvodů, proč jsem rád přispěl k vytvoření Almanachu PTP,“ uvedl hradecký zastupitel Oldřich
Vlasák.

Tuto knížku sice v knihkupectvích neseženete, ale pro ty, kdo mají o ni zájem, nechal Oldřich
Vlasák umístit almanach mezi publikace na svoji webovou stránku www.vlasak.eu. Najdete ji pod odkazem: http://www.vlasak.net/publikace

Pomocné technické prapory (PTP) byly útvary Československé armády, které v letech
1950-
1954 fungovaly pro internaci a převýchovu tzv. politicky nespolehlivých osob,
podléhajících tehdejšímu brannému zákonu. Druhým důvodem jejich vzniku bylo
zajištění levné pracovní síly pro vybraná hospodářská odvětví —
militarizované hospodářství trpělo značným nedostatkem pracovních sil a navíc byli pro
armádu zdrojem nemalých příjmů. Díky PTP také mohli být tito vojáci považovaní
za nespolehlivé, izolováni od bojových útvarů, což se armádnímu velení
v předvečer očekávané války zdálo být nutným opatřením. Pomocnými
technickými prapory prošlo podle historika Jiřího Bílka okolo
60 000 mužů.

21. dubna 2011 Eva Veselá — se svolením Zd. K.